Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
323 Over de voorstellen van de minister inzake de erkenning van moskeeën
312 Over nieuwe criteria voor de erkenning van geloofsgemeenschappen
252 Erkende moskeeën - Stand van zaken
116 Diyanet- en Milli Görüsmoskeeën - Erkenning en financiering
68 Al Ishaanmoskee Wilsele - Uitspraken Iman
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
499 Gemeentegrensoverschrijdende eredienstbesturen - Stand van zaken
478 Samenvoegingen parochies/kerkfabrieken - Stand van zaken
434 Geloofsgemeenschappen - Erkenningsvoorwaarden
408 Erediensten - On hold geplaatste erkenningsdossiers
402 Atakwamoskee (Kortrijk) - Erkenningsaanvraag
400 Fatihmoskee Beringen - Intrekking erkenning
255 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam (2)
173 Projectbureau herbestemming parochiekerken - Resultaten
142 Geloofsgemeenschappen - Verbod discriminatie op basis van geslacht
129 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
67 Witboek Bestuur - Decreetsevaluatie
48 Eredienstendecreet - Bedienaar van de eredienst
21 Over lokale besturen en Diyanetmoskeeën
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2978 Over de stand van zaken in de procedure m.b.t. de mogelijke intrekking van de erkenning van de Diyanet-moskeeën

Pagina's