Parlementaire vragen Erediensten

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
27 Over de intrekking van de erkenning van de moskee Al-Ihsaan in Leuven
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1053 Over de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
1006 Over de procedure tot intrekking van de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
728 Over het zenden van imams door Turkije naar België
677 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
333 Lokale geloofsgemeenschappen - Erkenning
292 Atakwamoskee Kortrijk - Erkenningsvraag
179 Erkende moskeeën - Financiering
175 Kerkgebouwen - Herbestemming
172 Neutraliteit overheidsgebouwen - Religieuze symbolen aan stadsdiensten
139 Herbestemming kerken - Haalbaarheidsonderzoek
132 Fusie parochies Sint-Willibrordus en Sint-Hubertus Berchem - Ministerieel besluit
114 Geloofsgemeenschappen - Wachtlijsten erkenningen
77 Erkenning en subsidiëring moskeeën - Diyanet
73 Herbestemming kerkgebouwen - Projectrealisaties
13 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
4 Erkende moskeeën - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
754 Over de stand van zaken van het onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen
365 Over de gevolgen van het arrest van de Raad van State over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
325 Over de krachtlijnen vervat in het op 22 februari 2019 bekendgemaakte onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen en de al dan niet verdere implementatie ervan

Pagina's