Print

Decreet Lokaal Bestuur - Familiale onverenigbaarheden in faciliteitengemeenten

Soort
Schriftelijke vraag
Vraagsteller
Van Eyken Christian
Bevoegd minister
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
Zittingsjaar
2018-2019
Vraagnummer
306
Datum
woensdag 20 maart 2019