Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2549 Over de impact van de coronacrisis op het opnemen of overdragen van vakantiedagen bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid
2520 Over wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het lokale crisisbeleid
2436 Over gemeentelijke autonomie bij aanwending van de middelen uit het Noodfonds
2429 Over bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het Noodfonds
2401 Over telewerken bij lokale besturen
2372 Over de werking van de lokale bestuursorganen in coronatijden
2365 Over de overtreding van de taalfaciliteiten in Kraainem
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten
2199 Over de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
2009 Over de impact van de coronacrisis op de openbare aanbestedingen
1577 het kader en de invulling van het 'right to challenge'-principe
1508 uittredingsvergoedingen voor lokale mandatarissen
1494 Over de betrokkenheid en de participatie van burgers en middenveld bij de uittekening van het beleid door steden en gemeenten
1356 Over het collectief ontslag bij lokale besturen
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
1172 Over faciliterende maatregelen in het kader van de fusie van gemeenten
1168 Over het statuut van gemeenteraadsleden
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1124 Over de agressie tegenover personeel van lokale besturen
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur

Pagina's