Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
600 Over de invoering van het 'Trajectcontrole as a service'-systeem door lokale besturen
439 Over de mogelijke ondersteuning van de initiatieven van verschillende lokale overheden tot de heraanleg van hun begraafplaatsen
395 Over de eengemaakte woonactoren en de link met de regiovorming
356 Over de regiovorming in Limburg
332 Over het nieuwe fonds voor aanvullende pensioenen van contractuele personeelsleden bij lokale besturen
318 Over het grote aantal gemeente- en OCMW-raadsleden dat reeds ontslag nam in deze legislatuur
281 Over de Sultan Ahmetmoskee in Heusden-Zolder
244 Aanstelling burgemeester - Rol gemeenteraad
242 Lokale besturen - Investeringen bij dalende inkomsten en stijgende kosten
241 Gemeenten en Vlaamse overheid - Impact inflatie
237 Moslimexecutieve - Aanvragen erkenning geloofsgemeenschappen
220 Regiovorming - Samenwerkingsverbanden buiten regio's
217 Decreet Lokale Besturen - Formele motivering constructieve motie van wantrouwen
206 Gemeenten - Belasting op leegstand, verwaarloosde woningen en ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van woningen
203 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen - Samenwerking met de Moslimexecutieve
202 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen - Werking informatie- en screeningsdienst
201 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen - Verkorte procedure
199 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen - Uitvoering
195 Moslimexecutieve - Beoordeling
194 Decreet Lokaal Bestuur - Artikel 36

Pagina's