Parlementaire vragen BBC

Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
324 Financiële toestand lokale besturen - Autofinancieringsmarge (AFM)
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
359 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Kennis lokale Beleids- en Beheerscyclus
343 OCMW's - Financiële toestand
341 Lokale besturen - Financiële toestand