Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
551 Over de erkenning en de financiering van de Turkse Diyanet-staatsmokeeën
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
485 Over de onthoofding, in een Parijse voorstad, van leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense islamextremist
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
125 Over de mogelijkheden voor verlof of tijdelijke werkloosheid voor medewerkers van de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur die nood hebben aan kinderopvang naar aanleiding van coronamaatregelen
27 Over de bevraging door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij lokale besturen met het oog op een analyse van hun werking tijdens de coronacrisis
15 Over telewerk bij Vlaamse ambtenaren
Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
42 Over de procedure tot intrekking van de Leuvense Al-Ihsaanmoskee
27 Over de intrekking van de erkenning van de moskee Al-Ihsaan in Leuven
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3186 Over de federale coronasteun aan OCMW's
3033 Over het vernietigingsberoep door de gemeente Tessenderlo met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage van lokale besturen
2988 Over het terugfluiten van een burgemeester en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van lokale besturen
2897 Over de actieve openbaarheid van rapporten van Audit Vlaanderen
2797 Over een coherent lokaal beleid inzake de corona-exitstrategie voor foren en kermissen

Pagina's