Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
42 Over de procedure tot intrekking van de Leuvense Al-Ihsaanmoskee
27 Over de intrekking van de erkenning van de moskee Al-Ihsaan in Leuven
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3033 Over het vernietigingsberoep door de gemeente Tessenderlo met betrekking tot de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de responsabiliseringsbijdrage van lokale besturen
2988 Over het terugfluiten van een burgemeester en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van lokale besturen
2897 Over de actieve openbaarheid van rapporten van Audit Vlaanderen
2797 Over een coherent lokaal beleid inzake de corona-exitstrategie voor foren en kermissen
2796 Over grensoverschrijdende samenwerking binnen het decreet Lokaal Bestuur en de mogelijkheid van de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Baarle om in een Vlaamse opdrachthoudende vereniging te stappen
2786 Over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën
2707 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2689 Over het advies van de SERV over de handreiking Lokale besturen als motor van het postcoronaherstel
2549 Over de impact van de coronacrisis op het opnemen of overdragen van vakantiedagen bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid
2520 Over wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het lokale crisisbeleid
2436 Over gemeentelijke autonomie bij aanwending van de middelen uit het Noodfonds
2429 Over bijkomende middelen voor lokale besturen vanuit het Noodfonds
2401 Over telewerken bij lokale besturen
2372 Over de werking van de lokale bestuursorganen in coronatijden
2365 Over de overtreding van de taalfaciliteiten in Kraainem
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten

Pagina's