Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
308 Over de intentie van bepaalde gemeenten om bij de lokale verkiezingen van 18 oktober 2018 geen verkiezingsborden toe te laten
303 Over de vorming van bovenlokale bestuursvormen
302 Over verkiezingsborden op privaat domein
260 Over het advies van de Raad van State m.b.t. het ontwerp van decreet lokaal bestuur
211 Over het kiesrecht van niet-Belgische kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
189 Over agressie tegenover lokale mandatarissen
183 Over agressie tegen lokale mandatarissen
137 Over het niet nemen van initiatieven in het kader van structurele onbestuurbaarheid van gemeenten
135 Begraafplaatsen - Lijkbezorging van behoeftigen door de lokale overheid (2)
129 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam
124 Financiële situatie lokale besturen - loonkosten
123 Begraafplaatsen - Lijkbezorging van behoeftigen door de lokale overheid
115 Fusie van gemeenten - Inspraak en medebeslissingsrecht inwoners
110 Gemeentefusies - Noodzakelijke administratieve gevolgen
101 Provinciaal beleid - Effect van provinciale mandaatwissels
100 Lokaal beleid - Effect van lokale mandaatwissels
91 Intergemeentelijke samenwerking - Ondersteuning

Pagina's