Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
42 Over de procedure tot intrekking van de Leuvense Al-Ihsaanmoskee
27 Over de intrekking van de erkenning van de moskee Al-Ihsaan in Leuven
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2009 Over de impact van de coronacrisis op de openbare aanbestedingen
1577 het kader en de invulling van het 'right to challenge'-principe
1508 uittredingsvergoedingen voor lokale mandatarissen
1494 Over de betrokkenheid en de participatie van burgers en middenveld bij de uittekening van het beleid door steden en gemeenten
1356 Over het collectief ontslag bij lokale besturen
1184 Over het aantal gemeenteraden dat gedurende het eerste jaar van de lokale bestuursperiode ontslag neemt uit zijn of haar mandaat
1172 Over faciliterende maatregelen in het kader van de fusie van gemeenten
1168 Over het statuut van gemeenteraadsleden
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1124 Over de agressie tegenover personeel van lokale besturen
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur
1053 Over de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
1006 Over de procedure tot intrekking van de erkenning van de moskee Antwerp Islamic Association
882 Over de organisatie van de Gemeente- en Stadsmonitor
728 Over het zenden van imams door Turkije naar België
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen

Pagina's