Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
43 Parochiekerken - Toekomstige functie
41 Erkenning moskee Jamia Islamia Oostende - Naleving administratieve verplichtingen
37 Dotatie voor lokale besturen aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds - Arrest Grondwettelijk Hof
36 Coronapandemie - Bevoegdheden burgemeesters
25 Werking en financiële gezondheid intercommunales - Farys
22 Lokale geloofsgemeenschappen - Intrekking erkenning
21 Moslimexecutieve - Opvolging dossiers erkenningsvoorwaarden
18 Lokale besturen - Aangaan van obligatieleningen
17 Vzw’s - Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
7 Gemeenteraad - Agendering agendapunten door raadsleden
Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
4165 Over de moeilijkheden voor lokale besturen om knelpuntfuncties in te vullen
4164 Over de bevindingen van de Belfius-studie over de lokale financiën 2021
3754 Over de privatisering van Zorgbedrijf Antwerpen
3728 Over anticipatieve lokale besluitvorming
3631 Over de intrekking van de erkenning van de Houthalense moskee Yesil Camii
3260 Over het klaarblijkelijke geknoei met reservelijsten voor de coronavaccinatie waarmee een burgemeester erin slaagde zichzelf en haar entourage vroegtijdig te laten vaccineren
3259 Over de praktijkgids ter implementatie van het 'right to challenge'
3230 Over de erkenning van de Yunus Emremoskee in Genk naar aanleiding van de uitlatingen van bestuurders van deze moskee op sociale media
3185 Over toekomstige fusies tussen gemeenten
3161 Over de impact van de regiovorming op het Waasland

Pagina's