Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
592 Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
573 Over de gevolgen van een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de installatievergadering van een nieuwe gemeenteraad
511 Over de installatie van de nieuwe gemeenteraden
365 Over de gevolgen van het arrest van de Raad van State over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
183 Lokale Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) - Ex-gemeenteraadsleden in Algemene Vergadering
180 Verkiezingen - Neutraliseren van de lijststem
164 Installatie nieuwe gemeenteraden - Voordrachtsakten
163 Over de ondertekening van de voordrachtsakten voor uitvoerende mandaten bij de lokale en provinciale besturen
163 Crematie - Overledenen met pacemaker
162 Crematies - Stand van zaken
144 Gemeenteraad - Fractievorming na verkiezingen
116 Diyanet- en Milli Görüsmoskeeën - Erkenning en financiering
108 Gemeenteraadscommissies - Oprichting en samenstelling
104 Overheveling persoonsgebonden materies provincie - Stand van zaken
101 Verkiezingen - Terugbetaling reiskostenvergoeding
79 Installatie nieuwe gemeenteraden - Zittende gemeenteraadsvoorzitter
68 Al Ishaanmoskee Wilsele - Uitspraken Iman
67 Lokale overheden - Toepassing bestuurstaalwetgeving - Verspreiding folder in andere taal door Fost Plus
65 Decreet Lokaal Bestuur - Aanduiding gemeenteraadsleden voor raden van bestuur
47 Verkiezingsuitgaven - Aangiften

Pagina's