Gunning en niet-gunning

De gunning van de opdracht is de beslissing van de aanbestedende overheid om de gekozen inschrijver aan te wijzen. (art. 2, 38° wet)

Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. (art. 85 wet)

Voorbeeldbesluiten voor het schepencollege vind je hier, andere modellen vind je eveneens op de website van het Facilitair Bedrijf.