Uitvoering van een overheidsopdracht

De opdracht is geplaatst. De aannemer is vanaf nu contractueel verbonden met de aanbestedende overheid. Vanaf nu vallen alle eventuele conflicten onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank.

De uitvoering van de opdracht wordt gereglementeerd in het KB uitvoering van 14 januari 2013.

Bovenstaande onderwerpen komen aan bod op deze website.

Voor de opvolging tijdens de uitvoering kan je ook inspiratie opdoen bij de goede praktijken beschikbaar op de website van Audit Vlaanderen.