Bevoegdheden bestuursorganen

Artikel 169 van de wet zegt dat de bevoegdheden voor het plaatsen en uitvoeren van opdrachten uitgeoefend wordt door de overheden en de organen bevoegd krachtens de bepalingen van een wet, decreet, ordonnantie, reglement of statuut. Deze bevoegdheden vinden we respectievelijk in het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Voor een lokaal bestuur verloop een overheidsopdracht als volgt:

  • vastleggen van de nodige kredieten in het budget
  • beslissen over de wijze waarop de overheidsopdracht zal geplaatst worden
  • vastleggen van de voorwaarden van de gunning
  • opstarten van de procedure en aankondiging
  • selectie van de kandidaten en gunnen van de opdracht
  • uitvoering van de opdracht.

Kies bovenaan deze pagina over welk bestuur je meer specifieke informatie wenst.

Ook interessant zijn de goede praktijken beschikbaar op de website van Audit Vlaanderen.