Toelichting bij de regelgeving

Voor algemene informatie over overheidsopdrachten verwijzen wij u graag naar het e-draaiboek van het Facilitair Bedrijf.

In deze rubriek vindt u informatie over overheidsopdrachten specifiek voor lokale besturen.

Ook interessant zijn de goede praktijken beschikbaar op de website van Audit Vlaanderen.