Regelgeving overheidsopdrachten

De wetgeving overheidsopdrachten is een Europese wetgeving en is dus van toepassing in alle staten van de Europese Unie.

In België is sedert 30 juni 2017 volgende federale regelgeving van kracht:

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De wet bevat de principes en basisregels die van toepassing zijn op een overheidsopdracht. Deze wet wordt verder de "wet” genoemd.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd door de wet van 4 december 2013, wet van 16 februari 2017 en wet van 15 april 2018. Deze wet wordt verder de "wet rechtsbescherming" genoemd.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren zoals gewijzigd door de wet van 15 april 2018. Dit koninklijk besluit wordt verder "KB plaatsing" genoemd.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, Koninklijk besluit van 22 mei 2014 en Koninklijk besluit van 22 juni 2017 en wet van 15 april 2018. Dit Koninklijk besluit wordt verder "KB uitvoering" genoemd.

Raadpleeg hier de gecoördineerde versie van de regelgeving inzake overheidsopdrachten.