STAP 5 - Uitvoeringsfase van de werken

De opdracht is geplaatst. De aannemer is vanaf nu contractueel verbonden met de aanbestedende overheid. Vanaf nu vallen alle eventuele conflicten onder de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank.

De uitvoering van de opdracht wordt gereglementeerd in het KB uitvoering van 14 januari 2013.

Let op: Registratie voor aannemers definitief afgeschaft.

De registratievoorwaarde voor de gunning van overheidsopdrachten werd reeds in 2008 afgeschaft.  De controle door de aanbestedende overheid van fiscale en sociale schulden van een aannemer van werken in onroerende staat, de eventuele inhoudingsplicht bij betalingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid blijven wel bestaan.

Dit betekent dat het bestuur bij de gunning en bij iedere betaling aan de aannemer zal moeten nagaan of betrokkene al dan niet sociale of fiscale schulden heeft.

In volgende databanken kan je controleren of er sociale of fiscale schulden zijn: