STAP 4 - Gunningsfase van de werken

Na de ontwerpfase volgt de gunningsfase van de werken.

Bovenstaande deelstappen worden doorlopen.

We beperken ons in deze stap tot de meest gebruikte plaatsingsprocedures voor deze werken, met name de openbare procedure, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.