STAP 2 - Principebesluit

Op basis van de eventuele besprekingen met de betrokken partijen neemt de kerkraad een principebesluit. Hierin wordt onder andere de budgettering van het project vermeld.

Het Decreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 m.b.t. subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria leggen de voorwaarden en de procedure vast om een subsidie te bekomen.

Voorbeeldteksten