STAP 1 - Informatieronde

Het Decreet van 12 juli 2013 m.b.t. subsidies voor gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om bepaalde investeringen te subsidiëren.

De subsidie kan worden toegekend voor:

  • nieuwbouw
  • aankoop en verbouwing
  • renovatie
  • studies voor herbestemming
  • studies en aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemming.

De kerkfabrieken beslissen zelf over de werken.  Toch overleggen ze meestal met de gemeente en eventueel met het bisdom (wanneer het werk een liturgisch aspect bevat). Omdat de dossiers zo complex zijn adviseren ook wij de kerkfabriek om vóór de start van een dossier contact op te nemen met de betrokken instanties (centraal kerkbestuur, gemeente, bisdom, Vlaamse overheid, ...).

Alle uitgaven (ook de erelonen) moeten tijdig opgenomen worden in het meerjarenplan en het budget.

De kerkfabriek bekostigt het eigen aandeel met:

  • de betaling met eigen middelen
  • ofwel het verkrijgen van een investeringstoelage
  • ofwel het aangaan van een doorgeeflening
  • of een lening eventueel met gemeente- of stadwaarborg.

De kerkfabriek informeert zich hierover bij het centraal kerkbestuur of de gemeente.