Gesubsidieerde werken eredienstgebouwen

Deze rubriek bevat de nodige uitleg en voorbeeldteksten bestemd voor de eredienstbesturen. Je kan deze teksten gebruiken voor overheidsopdrachten in een subsidiedossier voor werken aan de kerk, de pastorij of een ander niet-beschermd gebouw bestemd voor de eredienst.

Eerst moet je dus kijken of het gebouw een beschermd monument is.  Is dat het geval, dan verwijzen wij naar de website van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed.  Hier vind je meer uitleg over de specifieke regels en de dossiersamenstelling voor subsidies voor werken aan beschermde monumenten.

Op de volgende webpagina's vind je meer uitleg over de subsidies voor niet-beschermde gebouwen en de toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten. Ook voor werken aan beschermde monumenten geldt immers de regelgeving inzake overheidsopdrachten.  De voorbeeldteksten op deze website kan je, mits aanpassingen, ook gebruiken voor andere overheidsopdrachten.

 

Procedureverloop voor niet-beschermde gebouwen

Bovenstaand procedureverloop geeft een overzicht van de stappen in een werkendossier voor niet-Europese opdrachten tot 5.382.000 euro. 

Let op: de website wordt regelmatig geactualiseerd.  Gebruik steeds de meest recente versie van de voorbeeldteksten.

De uitleg en de voorbeeldteksten verwijzen naar de kerkfabriek en de kerkraad, maar zijn eveneens van toepassing voor de andere erediensten. De benaming varieert naargelang de eredienst:

  • kerkfabriek: rooms-katholieke kerkfabriek, protestantse kerkgemeente, orthodoxe kerkfabriek, islamitische gemeenschap, anglicaanse kerkfabriek, Israëlitische gemeente
  • kerkraad: bestuursraad, kerkfabriekraad, comité