E-procurement

E-procurement is het elektronisch laten verlopen van de procedures en transacties in verband met overheidsopdrachten. De ambitie van het e-procurementprogramma is overheidsopdrachten toegankelijker en transparanter maken voor het bedrijfsleven en de interne afhandeling ervan efficiƫnter laten verlopen. Alle stappen, van bestek tot inschrijving, kunnen elektronisch via het internet gerealiseerd worden. E-notification of het elektronisch bekendmaken van overheidsopdrachten en e-tendering of het elektronisch indienen van offertes zijn twee modules van het e-procurementprogramma. Verder heb je nog e-auction, e-catalogue, e-awarding en e-invoicing.

Meer informatie