KMO’s meer kansen geven bij lokale overheidsopdrachten

samenwerkende mensenHet relanceplan van de Vlaamse Regering met een investeringsimpuls van 4,3 miljard euro moet het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen herstellen en versterken. Mede dankzij de financiële impuls van de Vlaamse Regering plannen de lokale besturen ook heel wat extra investeringen.

Daarbij is het van belang ook oog te hebben voor lokale ondernemingen en kmo’s en hen te betrekken bij de uitvoering van de lokale relance. Dat creëert immers een win-win: lokale kmo’s gaan er op vooruit en het economisch weefsel van de gemeente wordt versterkt. Lokale besturen en kmo’s hebben er dus alle belang bij om elkaar te vinden.

Kleinere bedrijven maken nu echter vaak te weinig kans als een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. De Vlaamse overheid is zich bewust van de mogelijke hindernissen en moeilijkheden en begrijpt ook de terughoudendheid van de kmo’s. Volgens de Europese Commissie ligt het deelnemingspercentage (58%) van kmo’s aan overheidsopdrachten en het gunningspercentage (34%) van overheidsopdrachten aan kmo’s in België lager dan in de rest van de Europese Unie.

Zowel de lokale besturen als de kmo’s kunnen hier enkele zaken doen. Op deze website vind je als lokaal bestuur – en ook als kmo – nuttige tips om gebruik te maken van de opportuniteiten die zich in dit domein aandienen. We geven ook voorbeelden van lokale besturen die kunnen inspireren en nuttige links naar organisaties en bestaande initiatieven.