Online aanvraagformulier voor zomerscholen

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Via dit formulier kan u als school, lokaal bestuur, provinciebestuur of Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie aanvragen voor de organisatie van een of meerdere zomerscholen. Leerlingen van het lager of secundair onderwijs kunnen tijdens de maanden juli en augustus een leertraject op maat volgen, gekoppeld aan een verrijkingsaanbod (sport en spel). Een zomerschool duurt minstens 10 volle dagen (of 20 halve dagen). U kunt als bestuur en als school onderling samenwerken, met andere partners en in samenwerkingsverband met andere lokale besturen of scholen.

Lees zeker de oproep met alle informatie en voorwaarden vooraleer u de aanvraag invult.

Tijdens het invullen van de aanvraag zal er gevraagd worden naar instellingsnummers van scholen. We stellen een overzicht van de scholen met hun instellingsnummers ter beschikking. Download het excel-bestand eerst en open het vervolgens. Zorg dat de bewerkmodus in excel is ingeschakeld. Deze demo toont hoe het opzoeken van instellingsnummers werkt.

We raden aan om eerst de pdf-versie van het aanvraagformulier grondig door te nemen. Na het indienen van de online aanvraag krijgt u via e-mail een overzicht van uw aanvraag.

Neem zeker een kijkje op de website onderwijs.vlaanderen.be voor inspiratie over de organisatie van uw zomerschool. Op de website zomerscholen.vlaanderen vindt u alle nuttige informatie, inspiratie en opleidingen voor zowel organisatoren, coördinatoren als lesgevers en begeleiders van zomerscholen.

U kan de subsidie online aanvragen tot en met 30 mei 2021.