Print

Interne staatshervorming

De interne staatshervorming was een van de belangrijke sleutelprojecten van de vorige regeerperiode. Met deze hervorming versterkte de Vlaamse Regering de lokale democratie en verhoogde ze de slagkracht van de overheid, zodat deze op een efficiënte en effectieve manier een meerwaarde kan betekenen voor de burgers en bedrijven. Het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 bevatte de principes die de richting aangaven voor deze hervorming.

Om deze verandering door te voeren, koos de Vlaamse Regering resoluut voor een model van overleg. De interne staatshervorming werd gerealiseerd met de betrokkenheid van alle stakeholders: de verschillende bestuursniveaus, de beleidsdomeinen, het Vlaams Parlement en het middenveld. De interne staatshervorming verliep volgens een transparant en gestructureerd beslissingsproces waarbij alle betrokkenen steeds een zicht hadden op de stand van zaken.

Meer info

  • Groenboek Interne Staatshervorming (pdf)
  • Witboek Interne Staatshervorming (pdf)