Financiële schulden

Definitie:

Financiële schulden zijn de schulden van leningen, leasings of soortgelijke overeenkomsten.

Omschrijving:

Financiële schulden zijn schulden die verband houden met de thesaurie van het bestuur.