Bestek 'werken gesubsidieerde infrastructuur'

 

Het typebestek VL100 werd niet meer aangepast aan de nieuwe regelgeving betreffende de overheidsopdrachten die op 1 juli 2013 in voege is gegaan.

Het agentschap nam het initiatief om een nieuwe bestek ‘werken gesubsidieerde infrastructuur’ op te maken. Dit model kan dienen voor de gesubsidieerde werken waarvoor het team gesubsidieerde infrastructuur van het Agentschap instaat. Een overzicht van deze specifieke subsidiedossiers vindt u hier.