Modelbestek consultancy-verzekeringen

Iedere gemeente verzekert zich voor o.m. arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekeringen, autoverzekeringen,…

Elke dienstverlening waar een lokaal bestuur beroep wenst te doen, is onderworpen aan de correcte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Een belangrijk verschil met de overheidsopdrachtenwet van 1993 is dat er in de nieuwe wet van 15 juni 2006 een nieuwe bepaling is opgenomen die van belang is voor de stilzwijgende verlenging van de contracten. Art. 37§2 zegt het volgende: “Een opdracht kan van bij de toewijzing één of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de aankondiging van opdracht of in het bestek bepaalde modaliteiten. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen, dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het toewijzen van de opdracht”.

Het bestuur kan evenwel opteren om, vooraleer haar verzekeringen af te sluiten, met het oog op een efficiëntiewinst, eerst een analyse te (laten) doen van haar verzekeringsportefeuille.

Meer uitleg en het modelbestek zelf kan u hieronder raadplegen.