Werk en Sociale Economie – Lokale Regie

Voor de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale regierol sociale economie en werk kunnen de lokale besturen de volgende 4 projectcodes gebruiken in de BBC rapportering:

  1. WSE-LR1: het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen (zoals vermeld in punt 1.1 uit de oproep);

  2. WSE-LR2: de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen;

  3. WSE-LR3: het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen;

  4. WSE-LR4: de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.