Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) - Externe deelrapportcodes

Voor het Agetschap Wegen en Verkeer (AWV) kunnen de lokale besturen de volgende 3 projectcodes gebruiken in de BBC rapportering:

  • AWV MD --> vorderingen ten aanzien van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) naar aanleiding van de uitvoering van 'module overeenkomsten';
  • AWV OD -->  te ontvangen investeringssubsidies van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) naar aanleiding van de indeling van een gewestweg bij de gemeentewegen;
  • AWV SUB --> overige te ontvangen subsidies van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams gewest)  (o.a. subsidies ingevolge het decreet basisbereikbaarheid, EFRO projecten etc...).