Print

Regioscreening

Het project regioscreening vindt zijn oorsprong in de interne staatshervorming. Op 8 april 2011 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Witboek Interne Staatshervorming goed. Een van de doorbraken uit het witboek was het uitvoeren van een gebiedsdekkende regioscreening in Vlaanderen. Via deze doorbraak zocht de Vlaamse Regering naar middelen om de veelheid aan bestuurlijke structuren in kaart te brengen en te komen tot meer efficiëntie en effectiviteit.

In 2012 inventariseerde de Vlaamse overheid de samenwerkingsverbanden, structuren en gebiedsindelingen waar Vlaamse gemeenten deel van uitmaken. Bij die inventarisatie-oefening kon de Vlaamse overheid rekenen op de insteek van de gouverneurs en de lokale besturen.

De regioscreening resulteerde in een gebiedsdekkend overzicht van samenwerkingsverbanden. De inventaris omvatte er meer dan 2.200. Het spectrum was heel breed opgevat: van intergemeentelijke samenwerking, zwaar juridisch verankerde structuren, informele samenwerkingsverbanden tot samenwerkingen opgelegd door de Vlaamse of federale overheid. Gemiddeld werden er per Vlaamse gemeente 68 samenwerkingsverbanden opgelijst. Het minimale aantal samenwerkingsverbanden bedraagt 30, het maximale 152.

Voor elk samenwerkingsverband maakte de Vlaamse overheid een fiche aan met daarop informatie over:

  • de opdracht;
  • het beleidsdomein;
  • de juridische vorm;
  • de partners;
  • de gemeenten die deelnemen.

Dat leidde tot analyses die gebundeld werden in het rapport ’Regioscreening bestuurlijke samenwerking in Vlaanderen – inventarisatie en analyses’ (2012).

Toenmalig minister van binnenlands bestuur, Geert Bourgeois, gaf aan de gouverneurs de opdracht om de lokale samenwerking bottom-up te evalueren. Het resultaat van de evaluatiefase kan je lezen in de synthesenota’s:

We stellen de inventaris niet langer ter beschikking op de website omdat die geen actuele en accurate informatie meer bevat.

Vragen kan je mailen naar regiovorming@vlaanderen.be.