Print

Projectsubsidie voor de noodopvang van schoolkinderen vanaf 9 november 2020 (verlengd tot en met 30 juni 2021)

De Vlaamse Regering besliste op 20 november 2020 om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de financiering van initiatieven die instaan voor het creëren van bijkomend opvangaanbod  voor de noodopvang van schoolkinderen. Zowel tijdens een schoolperiode als tijdens een vakantieperiode kan het nodig zijn om noodopvang voor schoolkinderen te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kan het lokaal bestuur beroep doen op een subsidie om deze noodopvang te bekostigen.

Je kan terecht bij VVSG voor vragen over subsidie voor opvang van schoolkinderen.

Veelgestelde vragen

Andere relevante vragen