Print

Goede praktijkvoorbeelden over erediensten tijdens de coronacrisis

Infodossier "Organisatie levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen"

Deze brochure ondersteunt de lokale besturen bij het nemen van initiatieven en het opzetten van acties naar hun lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen en verenigingen. Het biedt een overzicht van tips en goede praktijken over de verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten en het toepassen van de coronamaatregelen. 

Lees het infodossier

Bisdom Antwerpen

Bisdom Antwerpen beschikt ook over een FAQ & Ad Valvas en 2 infolijnen voor telefonische vragen:

  • het vicariaat Kempen: 03 500 00 18
  • het vicariaat Antwerpen: 0465 03 16 52

Bisdom Brugge

Alle richtlijnen vind je op www.bisdombrugge.be.

Bisdom Gent

Bisdom Hasselt

Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Protestantse eredienst

De verenigde protestantse kerk communiceert snel en efficiënt met de plaatselijke gemeenten, medewerkers en predikanten via nieuwsbrieven om hen te informeren over de beslissingen van de overheid en de te nemen maatregelen en aanbevelingen. Op de website en op de facebookpagina’s posten ze recent nieuws, gebeden en teksten. Ze bieden er ook online kerkdiensten aan. en een lijst van lokale initiatieven.

Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken in België

Islamitische eredienst

Het Executief Moslims België (EMB) zal tijdens de afzonderingsperiode via hun website video-opnames van religieuze lezingen en informatie publiceren.

Israëlitische eredienst

  • Coronavirus hotline van de Israëlitische gemeenschap: 02/319.82.51 
  • Corona informatie

Vrijzinnig Humanisme

Administratieve raad van de protestants-evangelische eredienst (ARPEE)