Niet-periodieke aflossingen

Definitie:

Niet-periodieke aflossingen zijn aflossingen van financiële schulden waarvan de terugbetalingsmodaliteiten afwijken van leningen met jaarlijkse aflossingen over een normale aflossingsperiode (klassieke leningen).

Omschrijving:

Niet-periodieke aflossingen zijn aflossingen van alternatieve financieringsvormen zoals bullet- of balloonleningen. Bij dergelijke leningen betaalt het bestuur het volledige of het grootste deel van het kapitaal terug op de eindvervaldag. De niet-periodieke aflossingen kunnen de autofinancieringsmarge, de norm van het structureel evenwicht, vertekenen. Een aanvullende indicator, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, toont de impact van die alternatieve financieringsvormen op het structureel evenwicht.  

Verwante info: