Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Definitie:

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge berekend op basis van de aangewezen aflossingen van de financiële schulden.

Bron:

BVR BBC art. 1, 10°,

Omschrijving:

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dar erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

Berekeningswijze:

I. Autofinancieringsmarge 
II. Correctie op de periodieke aflossingena-b
    a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 
    b. Gecorrigeerde aflossingen op basis van de financiële schulden 
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmargeI+II

Verwante info: