Wie ondertekent het zittingsverslag? Moet de audio- of audiovisuele opname ondertekend worden?

Wie ondertekent het zittingsverslag? Moet de audio- of audiovisuele opname ondertekend worden?

Een schriftelijk zittingsverslag bevat een selectie van wat er is gebeurd tijdens de openbare vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit. Op deze wijze is er, behoudens betwisting wegens valsheid, zekerheid over het feit dat de inhoud van het schriftelijk verslag overeenstemt met de werkelijkheid.

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare gemeenteraadszitting.

Een audio- of audiovisuele opname levert integraal het bewijs van hetgeen op de zitting werd gezegd en beslist. Een handtekening van de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur is niet vereist. De gemeenteraad moet de audio- of audiovisuele opname evenmin goedkeuren.