Print

Installatie van de nieuwe raden: omzendbrief en infosessies!

Installatievergadering

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt er heel wat voor de lokale besturen.

Het decreet lokaal bestuur heeft een grote impact op de installatievergadering van de raden en op de wijze van bekendmaking van besluiten.

Meer info vind je in de omzendbrief rond de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Dankzij het project “Lokale Besluiten als geLinkte Open Data” wordt het voor de lokale besturen veel gemakkelijker om aan de nieuwe publicatie- en meldingsplichten uit het voormelde decreet en de voormelde uitvoeringsbesluiten te voldoen.

Infosessies

Exello.net, ABB en VVSG sloegen de handen in elkaar voor een reeks infosessies rond de installatie. Deze sessies zijn bedoeld voor algemeen directeurs, adjunct-algemeen directeurs, beleidsmedewerkers en medewerkers die zich binnen het lokale bestuur bezig houden met de opmaak van de besluiten van de diverse raden.  

In deze infosessies komen de diverse stappen aan bod komen die je moet nemen tussen 14 oktober tot en met de installatievergadering en tevens wordt het draaiboek installatievergadering van de VVSG overlopen. ABB licht ook het gebruik van de standaarden bij het opmaken van de besluiten om het automatisch uitwisselen van gegevens tussen verschillende toepassingen mogelijk te maken toe. Daarnaast staan we stil bij de databank van de lokale mandatarissen en de databank van de leidend ambtenaren.

Wanneer?

Deze infosessies worden éénmalig in iedere provincie georganiseerd op de volgende dagen:  

 • 24 oktober, Limburg, Hasselt
   
 • 7 november, Vlaams Brabant, woensdag 7 november in het cc Het Bolwerk in Vilvoorde, 13.30 uur. Deze sessie is volzet, bijkomende inschrijvingen zijn niet meer mogelijk.
   
 • 13 november, Oost-Vlaanderen, VAC Gent, 13u30, inschrijven kan tot woensdag 7 november via mail.
   
 • 3 december, West-Vlaanderen: ontmoetingscentrum De Schouw in Lichtervelde, 9u30, inschrijven kan tot maandag 26 november via mail.
   
 • 14 december, Antwerpen, gemeenschapscentrum De Populier in Zandhoven, voormiddag, inschrijven kan tot vrijdag 7 december via mail.
Verwante inhoud