Welke gegevens moeten de notulen en het zittingsverslag vermelden?

Welke gegevens moeten de notulen en het zittingsverslag vermelden?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt een duidelijk onderscheid tussen de notulen en het zittingsverslag van de zittingen van de gemeente- en OCMW-raden. 

De notulen van de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen;
  • alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen; 
  • het lot van de punten waarover de gemeenteraad of de OCMW-raad geen beslissing nam; 
  • de stem van elk lid, behalve bij unanieme beslissingen en bij een geheime stemming. 

De notulen van een besloten zitting vermelden enkel de beslissingen. Er is geen zittingsverslag. 

De zittingsverslagen van de openbare zittingen van de gemeenteraad of OCMW-raad vermelden, in chronologische volgorde: 

  • alle besproken onderwerpen; 
  • de essentie van de tussenkomsten en van de mondelinge en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. 

De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad of OCMW-raad. In dat geval is een geschreven versie van het zittingsverslag niet vereist.