Print

Maatschappelijke tegengeluiden

Een van de beleidslijnen in het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering is het mobiliseren van het middenveld. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wordt in dat kader onder meer ingezet op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.

Concreet ondersteunt de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze oproep burgers en middenveld om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Het is namelijk binnen de samenleving zelf dat men het best voeling heeft met wat er leeft en waar men dus het best in staat is om in te spelen op het extremistisch discours en de impact ervan binnen de gemeenschap.

Elf projecten werden geselecteerd:

CIBOVoorkomen van radicalisering van Afrikaanse jongeren in Antwerpen
Stad RoeselareHelden en Schurken
KUL#Jihadanders. Een theologische stem tegen moslimextremisme
Samo PravoArabische Poëziefilms 'Inner Jihad'

Ceapire

Jihad tegen extremisme
Gemeente MolenbeekWij maken samen School en Samenleving. Een discours voor meer verbinding over de religieus culturele gemeenschappen heen.
VroemvroemGebruik van stop-motion en humor als tegengeluiden vanuit scholen
Partage en couleursWat zou jij doen?
AverroesHoe zou Averroes (Ibn Rushd) reageren moest hij vandaag uit zijn graf opstaan?  Tegendiscours ter preventie en remediëring van islamradicalisering
Stad VilvoordeKritische burgers van de toekomst: kritisch denken over gedeelde waarden als tegengeluid voor radicalisering
PAJOUR P.A.C.T. (Positive Action Changes Things)