Print

Decreet subsidies gebouwen van de eredienst, vrijzinnigheid en crematoria

Het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria, biedt de Vlaamse Regering de mogelijkheid om bepaalde investeringen te subsidiëren.