Aandelen per gemeente

Hieronder vind je:

  • de aandelen van elke gemeente in de hoofddotatie en de verschillende aanvullende dotaties van het Gemeentefonds;
  • de berekeningsgegevens (parameters) voor de twee laatste definitieve verdelingen van de hoofddotatie van het Gemeentefonds;
  • de kwartaalvoorschotten op het Gemeentefonds voor het lopende jaar;
  • de prognoses voor de aandelen in de hoofddotatie van het Gemeentefonds voor de periode 2020-2025 (augustus 2020).

Voor een volledig overzicht van de individuele aandelen van de gemeenten en OCMW’s in alle algemene werkingssubsidies (definitieve aandelen en prognoses 2020-2025) verwijzen we naar:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/overzicht-en-bela...