Meer lezen
campagnebeeld Plan Samenleven

Subsidie-oproep Plan Samenleven gelanceerd

Op 1 april keurde De Vlaamse Regering de subsidie-oproep Plan Samenleven goed.

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Lokale besturen die willen intekenen, kunnen gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies. In 2022 is er 10 miljoen euro voorzien.

De deadline om de subsidie aan te vragen is 1 juli 2022. De financiële ondersteuning loopt dan vanaf 1 oktober 2022.

Publicatiedatum
vrijdag 22 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Publicatiedatum
donderdag 23 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Noodopvang basisschoolkinderen

Het Overlegcomité van vrijdag 3 december 2021 vraagt ouders om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen.

Voor de ouders die hun kinderen onmogelijk zelf kunnen opvangen, werkte de Vlaamse Regering een noodopvangregeling uit.

 

Publicatiedatum
woensdag 8 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

De Lokale Integratiescan toont de integratie in jouw gemeente

ABB lanceert vandaag de Lokale Integratiescan: een rapport dat voor iedere gemeente aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.
Voor elke gemeente is een rapport van 70 pagina’s beschikbaar.
Hoe groot is de groep vreemdelingen, nieuwkomers in je gemeente? Hoe is die samengesteld? Waar situeren ze zich op het vlak van werk? Onderwijs? Wonen? Armoede? Hoe verhoudt je gemeente zich tot het Vlaams Gewest?
Je vindt het allemaal in de Lokale Integratiescan.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale en regionale besturen. Mogelijkheid tot dienstvrijstelling.

Op 17 juni 2021 nam de Kamer de wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof aan. De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een parallelle regeling voor de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Dat neemt zijn tijd in beslag. Omdat er tijdelijk een verschil kan ontstaan tussen de contractuele en de statutaire personeelsleden van de lokale besturen kunnen de besturen dienstvrijstelling verlenen aan de statutaire personeelsleden.

Publicatiedatum
dinsdag 6 juli 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Infodossier "Organisatie levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen"

Het infodossier bevat een overzicht van tips en goede praktijken van en voor lokale besturen over de combinatie van verschillende aspecten van religieuze en vrijzinnig humanistische feesten -  zoals Pesach, Pasen, ramadan en lentefeest – en de toepassing van de coronamaatregelen.

Je vindt het infodossier bij de “Goede praktijkvoorbeelden over erediensten tijdens de coronacrisis

Publicatiedatum
donderdag 9 april 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: De meerjarenplannen van lokale besturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur informeert over  de impact van de coronacrisis op de meerjarenplannen van de lokale besturen.

Publicatiedatum
woensdag 18 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Veilig online vergaderen

Met de nadruk op thuiswerken neemt het online vergaderen toe. Wees voorzichtig als je digitale platformen gebruikt om online te vergaderen. Niet elk platform neemt het zo nauw met de (informatie)veiligheid en je privacy. Een overzicht van de wijze waarop het agentschap (en ruimer de Vlaamse overheid) het aanpakt.

Publicatiedatum
maandag 20 april 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Meertalige informatie over het coronavirus en de taalwetgeving

De Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten, moeten hun algemene communicatie in het Nederlands verspreiden. Hiervan kan (enkel) afgeweken worden voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus. Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt meertalige informatie over deze maatregelen ter beschikking.

Publicatiedatum
dinsdag 24 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Gemeente-Stadsmonitor - burgerbevraging is uitgesteld

De burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, gepland voor eind maart, is uitgesteld tot later op het jaar. 

Publicatiedatum
donderdag 19 maart 2020
Meer lezen

Pagina's