Nieuws

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen treedt in werking

Op 16 november 2021 is het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat het Erkenningsdecreet in werking treedt op 16 november 2021.

Het decreet schetst een duidelijk kader voor de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

Publicatiedatum
vrijdag 19 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Ontdek de nieuwe BBC-analysetool

Met de BBC-analysetool stellen we de data uit de beleids- en beheerscyclus open voor het publiek. Uitgaven en ontvangsten, cijfers per inwoner of de autofinancieringsmarge: je vindt het allemaal eenvoudig terug! Ook de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties kan je uitspitten in deze tool. Hoeveel bedraagt de dotatie aan de politiezone? Zijn er veel financiële schulden? Welke belastingen int een gemeente? Je krijgt meteen een antwoord op je vragen via snelkeuze-knoppen. Filter de data naar eigen wens en bekijk de gegevens vanuit verschillende invalshoeken.

Publicatiedatum
woensdag 10 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen  waaraan  besturen  van  de  eredienst blijvend  moeten  voldoen.

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Op 29 oktober 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de procedure bepaalt voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst, en de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddag 'Lokaal bestuur door een academische bril' op 9 december 2021

Op 9 december 2021 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur opnieuw een studienamiddag over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen. Deze editie staat in het teken van regiovorming.

Meer informatie en inschrijven

Publicatiedatum
vrijdag 29 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen bekrachtigd

De Vlaamse Regering bekrachtigde vandaag het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen. Het decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Het somt de criteria en administratieve verplichtingen op waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen. De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen volgt de naleving op.

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe algemene werkingssubsidie voor gemeenten

De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie te verlenen voor de gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerders de komende jaren. Deze subsidie wordt toegekend voor de jaren 2022 tot en met 2026 en bedraagt in totaal 145 miljoen euro.

Raadpleeg de subsidiebedragen per gemeente

Publicatiedatum
dinsdag 19 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief overgang activiteiten - gevolgen voor personeel

Op 1 oktober 2021 deelde de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur de omzendbrief mee aan de Vlaamse Regering over de rechtsgevolgen en de arbeidsvoorwaarden van het contractueel personeel dat naar een lokaal of provinciaal bestuur overgaat na een overgang van activiteiten van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus (artikel Impuls)

In editie 3 van het Impuls magazine geeft het Agentschap Binnenlands Bestuur een overkoepeld inzicht over de managementrapportering en de beleids- en beheerscyclus.

Publicatiedatum
dinsdag 12 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 oktober 7 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
vrijdag 8 oktober 2021
Meer lezen

Pagina's