Nieuws

Meer lezen

COVID-19: Gemeente-Stadsmonitor - burgerbevraging is uitgesteld

De burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, gepland voor eind maart, is uitgesteld tot later op het jaar. 

Publicatiedatum
donderdag 19 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: De meerjarenplannen van lokale besturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur informeert over  de impact van de coronacrisis op de meerjarenplannen van de lokale besturen.

Publicatiedatum
woensdag 18 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse overheid lanceert vlaanderenhelpt.be

De website vlaanderenhelpt.be vermeldt de acties die vrijwilligers op poten zetten in de Vlaamse gemeenten om buren en kwetsbare mensen te helpen. 

Stuur uw lokale initiatieven door naar vlaanderenhelpt@gmail.com of vul het onlineformulier in. 

Publicatiedatum
dinsdag 17 maart 2020
Meer lezen
Meer lezen

Nieuw: draaiboek voor de gemeentelijke volksraadpleging met handige tips

Op de pagina over de volksraadpleging vind je vanaf vandaag een draaiboek voor de gemeentelijke volksraadpleging. Het draaiboek beschrijft de verschillende fasen van een volksraadpleging. Het bevat per fase tips en richtlijnen om mee aan de slag te gaan.

Publicatiedatum
dinsdag 18 februari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Recht op pleegzorg- en pleegouderverlof bij lokale besturen

Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers moedigt lokale besturen aan om hun statutaire personeelsleden hetzelfde recht op pleegzorg- en pleegouderverlof te geven als hun contractuele personeelsleden.

Meer info

Publicatiedatum
woensdag 12 februari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Algemene trend: hogere OOV-tarieven, een lagere APB

ABB publiceerde een overzicht met alle nieuwe tarieven voor 2020 van de gemeentelijke aanvullende belastingen. Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, integendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

Publicatiedatum
donderdag 30 januari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) ziet het licht

Met de ‘Vlaamse Open City Architectuur’ wil de Vlaamse regering lokale besturen begeleiden in hun digitale transformatie. Hoe? Door hen op een kostenefficiënte manier toegang te geven tot innovatieve ICT-oplossingen. 

ABB zal de komende jaren, samen met lokale besturen, leveranciers en strategische onderzoekscentra, een gedragen referentiekader met architectuurcomponenten uitwerken voor slimme steden, gemeenten en regio’s. 

Op voorstel van minister Somers kende de regering eind 2019 voor dit project een subsidie van 850.000 euro toe aan Imec en VITO.

Publicatiedatum
donderdag 23 januari 2020
Meer lezen
Meer lezen

Lokale investeringen in de lift

Uit de meerjarenplannen 2020-2025 van de gemeenten en hun OCMW's blijkt dat ze de volgende jaren zowat 2 miljard euro meer investeringen plannen dan in de vorige bestuursperiode. Nooit eerder investeerden lokale besturen zoveel. Alle vastgestelde meerjarenplannen zijn financieel in evenwicht. De samengetelde autofinancieringsmarge bedraagt 404 miljoen euro. Deze cijfers blijken uit een eerste analyse van de reeds beschikbare meerjarenplannen 2020-2025. Je leest hier meer over in deze nota.

Wil je de recentste gegevens zelf raadplegen en analyseren? Gebruik dan onze financiële analysetool.

Publicatiedatum
donderdag 16 januari 2020
Meer lezen
Meer lezen

7e oproep kandidaatstelling haalbaarheidsonderzoek herbestemming parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. 

Publicatiedatum
donderdag 19 december 2019
Meer lezen
Meer lezen

Overzicht burgemeesterbenoemingen 2019 - 2024

Deze pagina bevat enkele cijfers rond de burgemeesterbenoemingen 2019 - 2024. We geven je graag enkele in het oog springende cijfers mee over geslacht, leeftijd en partij van de burgemeesters. We maken de vergelijking tussen de verschillende provincies en vergelijken met de vorige bestuursperiode. De gegevens zijn actueel tot en met 29 oktober 2019.

Publicatiedatum
donderdag 7 november 2019
Meer lezen

Pagina's