Nieuws

Meer lezen

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Vandaag treedt de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking. We deden de nodige aanpassingen in de rubriek overheidsopdrachten op deze website. Lees meer

Publicatiedatum
vrijdag 30 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

De gemeenteraden van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben op maandag 26 juni 2017 als eerste besturen in Vlaanderen definitief beslist om tot een vrijwillige fusie over te gaan. Op diezelfde dag werd het formele startschot gegeven voor een fusietraject in Neerpelt en Overpelt.

Publicatiedatum
dinsdag 27 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse lokale besturen blijven investeren, hun schulden dalen

Op een paar uitzonderingen na, passen alle lokale besturen sinds 1 januari 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. In een nieuwe editie van 'Cijfer in de Kijker' schetsen we een beeld van de investeringen die de lokale besturen deden in 2014 en 2015. Hieruit blijkt dat de investeringen van de lokale besturen op peil blijven. Tegelijk stellen we vast dat vanaf 2014 de schulden dalen.

Publicatiedatum
donderdag 22 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse profielschets 2017 gepubliceerd

De nieuwe editie van de Vlaamse profielschets biedt kengetallen aan over het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen. Zo krijgt de lezer zicht op de financiële situatie van de besturen, het aantal inzetbare personeelsleden en de omgevingsfactoren die het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het integratie- en inburgeringsbeleid komt in een apart deel aan bod.

Publicatiedatum
maandag 19 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit bij Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goed

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt.

Publicatiedatum
maandag 19 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie Vlaams actieplan preventie radicalisering en polarisering

Omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme, is het een uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoördineerd preventief beleid te voeren. Dit mondde uit in het Vlaamse actieplan van 3 april 2015 ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.

Op vrijdag 2 juni 2017 volgde een actualisatie. Het geactualiseerde actieplan bouwt verder op de realisaties van het vorige actieplan. De inzet wordt bijgesteld op basis van een gewijzigde beleidscontext, nieuwe inzichten over de aanpak en een gewijzigd dreigingsbeeld.

Publicatiedatum
vrijdag 2 juni 2017
Meer lezen
Meer lezen

Wijziging Vlaams personeelsstatuut: overdracht personeel provincies

In het kader van de afslanking van de provincies wijzigde de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Dit statuut bepaalt onder andere de inschalingsmodaliteiten voor de personeelsleden van de provincies die overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid.

Publicatiedatum
maandag 22 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: uitvoeringsbesluit goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen definitief goed.

Publicatiedatum
maandag 15 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

KB 'Plaatsing overheidsopdrachten' gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 9 mei 2017 verscheen in het Belgische Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit dat voor de uitvoering zorgt van titel 2 van de wet van 17 juni 2016.  Het bepaalt de procedureregels voor de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Publicatiedatum
donderdag 11 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Rapport (inter)gemeentelijke participaties beschikbaar

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Publicatiedatum
woensdag 3 mei 2017
Meer lezen

Pagina's