Nieuws

Meer lezen

Fusienieuws!

Na de principiële beslissingen tot fusie door de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands op 18 september en van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot op 28 september staat de teller al op 7 fusietrajecten. Ondertussen hebben de gemeenteraden van Aalter en Knesselare, als tweede fusie na Oudsbergen, op 11 oktober hun definitieve goedkeuring gehecht aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, waarin ze opteren voor Aalter als naam voor de nieuwe gemeente.

Publicatiedatum
woensdag 11 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool biedt inzicht in de financiën van de lokale besturen

Ons agentschap stelt via een handige nieuwe tool steeds de meest actuele financiële profielen van de lokale besturen ter beschikking. Deze profielen geven een uniek beeld van de financiën van de lokale besturen. De nieuwe tool werkt interactief: je kiest onder meer de gemeente en de periode waarvoor je gegevens wil zien en vergelijkt deze info met bijvoorbeeld een buurgemeente.

De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen. Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.

Raadpleeg snel de financiële profielen!

Publicatiedatum
woensdag 4 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Publicatie eindrapport onderzoek naar de intergemeentelijke participaties

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Publicatiedatum
dinsdag 19 september 2017
Meer lezen
Meer lezen

Draaiboek vrijwillige fusies: informatie vanuit de Vlaamse sectoradministraties

Bij een fusie komt veel kijken. Daarom werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. De eerste online beschikbare versie focuste voornamelijk op de interne zaken zoals personeel, financiën en werking. 

Publicatiedatum
maandag 4 september 2017
Meer lezen
Meer lezen

Deinze en Nevele starten een fusietraject op

Op donderdag 24 augustus 2017 werd het formele startschot gegeven voor het fusietraject in Deinze en Nevele. De gemeenteraden hechtten die dag hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusie gaat in op 1 januari 2019. Daarmee is reeds het vijfde vrijwillige fusietraject in Vlaanderen een feit. Voorheen kondigden ook Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselare, én Overpelt en Neerpelt aan te willen fuseren.
 

Publicatiedatum
vrijdag 25 augustus 2017
Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand: themanummer vrijwillige fusies

cover binnenbandVrijwillige fusies zijn een hot topic bij de lokale besturen. Dit themanummer van de BinnenBand informeert je over een brede waaier van elementen die van belang zijn bij fusies.

We laten daarbij enkele hoofdrolspelers in het veld van de lokale besturen en pioniers in de lopende fusietrajecten aan het woord.

Meer info

Publicatiedatum
dinsdag 18 juli 2017
Meer lezen
Meer lezen

Begeleiding bij herbestemming van parochiekerken: vierde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Publicatiedatum
dinsdag 18 juli 2017
Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie lokale bestuurskrachtmonitor

De lokale bestuurskrachtmonitor biedt gemeenten indicatoren en aanvullende ‘richtvragen tot zelfevaluatie’ aan, zodat ze hun eigen bestuurskrachtpotentieel in vraag kunnen stellen. Met dit instrument kunnen de gemeenten vervolgens aan de slag om hun bestuurskracht te verbeteren. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het ABB actualiseerden de cijfers per gemeente recentelijk.

Publicatiedatum
vrijdag 7 juli 2017
Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: voorontwerp goedgekeurd

Op 30 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur voor de tweede keer principieel goedgekeurd, na de adviezen van de SERV en van de VVSG en na de syndicale onderhandelingen. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Je kan de teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting nalezen op deze pagina.

Met al je vragen hierover kan je terecht op decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
woensdag 5 juli 2017
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Vandaag treedt de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking. We deden de nodige aanpassingen in de rubriek overheidsopdrachten op deze website. Lees meer

Publicatiedatum
vrijdag 30 juni 2017
Meer lezen

Pagina's