Nieuws

Meer lezen

Studienamiddag 'Lokaal bestuur door een academische bril' op 9 december 2020

Op 9 december 2020 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur opnieuw een studienamiddag over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen.

Om uitdagingen, zoals de COVID19-pandemie, digitalisering, een vergrijzende bevolking en de vluchtelingenproblematiek, het hoofd te bieden en publieke waarde te creëren moeten lokale besturen goed zijn in strategisch denken en handelen. Maar wat is dat dan, strategisch denken en handelen?

Meer informatie en inschrijven

Publicatiedatum
dinsdag 10 november 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Hoe gaan lokale besturen om met hun personeel? Wat is mogelijk? (update)

Het Overlegcomité besliste op vrijdag 18 oktober dat thuiswerk voor de komende 4 weken de regel is voor alle functies die zich ertoe lenen. Dit geldt ook voor de lokale en provinciale besturen. Hoe zij dat kunnen doen, verduidelijken we in een aantal aanbevelingen.

Publicatiedatum
dinsdag 20 oktober 2020
Meer lezen
Meer lezen

Melding van belastingreglementen via Loket Lokale Besturen

Lokale besturen moeten hun opcentiemen vanaf aanslagjaar 2021 enkel nog via het Loket voor Lokale Besturen (module ‘Toezicht’) melden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vlaamse Belastingdienst werken samen om de administratieve last voor de lokale besturen te verlagen. Dat betekent dat de Vlaamse Belastingdienst in de toekomst een eigen toegang zal hebben tot het Loket om de reglementen daar zelf op te halen.

Publicatiedatum
maandag 19 oktober 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: vergaderingen lokale bestuursorganen - overzicht (update)

Gezien de huidige gezondheidssituatie is het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt niet langer aan te houden. Het behoort tot de lokale autonomie om te beslissen over de wijze van vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. Indien een lokaal of provinciaal bestuursorgaan kiest om digitaal te vergaderen, zijn er drie voorwaarden.

Meer informatie

Publicatiedatum
maandag 19 oktober 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering formuleert visie op en aanpak van regiovorming

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota over regiovorming goed. De nota bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
dinsdag 13 oktober 2020
Meer lezen
Meer lezen

Nieuw modelreglement belasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

Op vraag van meerdere gemeenten, stelden ABB en partner VVSG een nieuw modelreglement op voor een belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten. Het vorige model dateerde van oktober 2013.

Publicatiedatum
dinsdag 6 oktober 2020
Meer lezen
Meer lezen

Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Dat maakte Vlaams minister-president Jan Jambon bekend tijdens zijn Septemberverklaring.

Het plan bevat zeven ambities of speerpunten:

  • economie en samenleving verduurzamen
  • investeren in infrastructuur
  • Vlaanderen digitaal transformeren
  • investeren in mensen en talenten
  • het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
  • de coronacrisis beheren en Brexit
  • de overheid efficiënter maken

Bekijk het relanceplan (pdf)

Publicatiedatum
maandag 28 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Keuzemogelijkheid in de sjerp voor (districts)burgemeesters

Op 25 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot wijziging van artikel 60 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris definitief goed, na advies van de Raad van State.

In uitvoering van het Regeerakkoord 2019-2024 zorgt het besluit voor een keuzemogelijkheid in de sjerp voor de burgemeesters en districtsburgemeesters van de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen kunnen kiezen tussen de klassieke burgemeesterssjerp of dezelfde sjerp als die van de schepenen.

Publicatiedatum
maandag 28 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief 'Aanpassing meerjarenplannen 2020-2025'

De omzendbrief van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen brengt een aantal bijzondere punten onder de aandacht van de lokale en de provinciale besturen voor de aanpassing van hun meerjarenplan 2020-2025.

Lees de omzendbrief

Publicatiedatum
vrijdag 25 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Check hoe jouw stad of gemeente eruit kan zien na corona

Vandaag lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘stad na Corona’. Op www.stadnacorona.be wordt vanaf woensdag 23 september zeven weken lang telkens een nieuwe vooraanstaande Vlaamse denker aan het woord gelaten. Alle zeven zullen zij elk vanuit hun expertise reflecteren over hoe de stad en gemeente eruit kan zien na Corona.

Hun aanbevelingen zullen nadien op hetzelfde platform gebundeld worden in een verzamelwerk van essays. Zo kunnen lokale besturen maar ook geëngageerde burgers hiermee aan de slag om de huidige uitdagingen van de Coronacrisis om te zetten in opportuniteiten die het samenleven in onze steden en gemeenten positief en duurzaam veranderen.

Meer informatie over de campagne en de acties van minister Somers, wie de Vlaamse denkers zijn en hoe hun inzichten de lokale besturen in steden en gemeenten kunnen helpen, vind je op de website www.stadnacorona.be.

Publicatiedatum
maandag 21 september 2020
Meer lezen

Pagina's