Nieuws

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, gaf de Vlaamse Regering op 17 december 2021 haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact uit de startblokken

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar liefst 293 van de 300 Vlaamse lokale besturen ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Zo tonen ze hun ambitie om de handen uit de mouwen te steken en bestrijden ze de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Tegen 2030 werken ze op 4 belangrijke werven: water, mobiliteit, energie en vergroening.

Kom er meer over te weten!

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkte open data verlagen administratieve last (artikel Impuls)

In de vierde editie van Impuls magazine van dit jaar verscheen een artikel waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur dieper ingaat op het gebruik van gelinkte open data.
Je kan het (ook) hier lezen.

Publicatiedatum
woensdag 15 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, alsook de erkenningsverplichtingen waaraan besturen van de eredienst blijvend moeten voldoen. Na advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 10 december 2021 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur aanduidt als bevoegde toezichtinstantie.

Publicatiedatum
dinsdag 14 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Noodopvang basisschoolkinderen

Het Overlegcomité van vrijdag 3 december 2021 vraagt ouders om de kinderen in de week voor de kerstvakantie thuis op te vangen.

Voor de ouders die hun kinderen onmogelijk zelf kunnen opvangen, werkte de Vlaamse Regering een noodopvangregeling uit.

 

Publicatiedatum
woensdag 8 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: wijziging aan decreet begraafplaatsen en lijkbezorging (update)

De Vlaamse Regering staat enkele afwijkingen toe op het verplichte advies van de tweede arts bij crematie. Tot en met 30 april 2022 hoeft dat niet in bepaalde gevallen. Het besluit treedt in werking op 14 december 2021.

Publicatiedatum
maandag 29 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Op 26 november 2021 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 . Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

De Lokale Integratiescan toont de integratie in jouw gemeente

ABB lanceert vandaag de Lokale Integratiescan: een rapport dat voor iedere gemeente aan de hand van tientallen indicatoren de lokale integratie in beeld brengt.
Voor elke gemeente is een rapport van 70 pagina’s beschikbaar.
Hoe groot is de groep vreemdelingen, nieuwkomers in je gemeente? Hoe is die samengesteld? Waar situeren ze zich op het vlak van werk? Onderwijs? Wonen? Armoede? Hoe verhoudt je gemeente zich tot het Vlaams Gewest?
Je vindt het allemaal in de Lokale Integratiescan.

Publicatiedatum
vrijdag 26 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: telethuiswerk ook verplicht bij lokale besturen (update)

Op 17 november 2021 besliste het Overlegcomité om telethuiswerk opnieuw te verplichten ter bestrijding van de coronapandemie. De maatregel geldt ook voor de openbare sector, dus met inbegrip van de lokale en regionale besturen.

Publicatiedatum
donderdag 25 november 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering besliste op 19 november 2021 om de subsidie voor de infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra te verlengen tot einde april 2022. De wijze van financieren blijft gelijk, het bedrag stijgt vanaf 1 januari 2022 opnieuw tot het vroegere bedrag. Vaccinatiecentra die verhuizen of verhuisden sinds 15 oktober 2021 krijgen een verhuispremie. Gebruik voor het rapporteren over de uitgaven voor de centra de code ABB-VC-PEN in je jaarrekening.

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Meer lezen

Pagina's