Nieuws

Meer lezen

Twitter ABB: dé bron voor beknopte en actuele updates

Met @ABB_Vlaanderen lanceert ABB vandaag een eigen Twitter-kanaal. Via deze weg blijven volgers op de hoogte van belangrijke updates over lokaal bestuur en de andere beleidsvelden van ABB.  ABB nam een vliegende start door te tweeten over de website ‘vlaanderenkiest.be’, de informatiewebsite voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Volg, deel en ‘like’ het nieuws van ABB op @ABB_Vlaanderen

Publicatiedatum
vrijdag 9 februari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: overgangsregeling decretale graden in 85 vragen en antwoorden

Het Belgisch Staatsblad publiceert het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) rond 15 februari 2018. Tien dagen na die bekendmaking zullen de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen en Financieel Directeur in werking treden. De verschillende beroepsfederaties ontwierpen in samenwerking met VVSG en het Agentschap Binnenlands Bestuur een uitgebreid FAQ-document waarin de overgangsregeling wordt uitgelegd in 85 vragen en antwoorden.

Publicatiedatum
donderdag 1 februari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluiten over BBC principieel goed

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

Publicatiedatum
maandag 29 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Voorstelling gemeente- en stadsmonitor

Op 19 maart 2018 lanceren we samen met het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) de gemeente- en stadsmonitor in het ICC Gent. Voor de 13 centrumsteden is het de zesde keer dat we inzichten bieden in de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van de steden. Voor de overige 295 gemeenten in Vlaanderen gaat het om een gloednieuwe omgevingsscanner die de maatschappelijke ontwikkelingen in elke gemeente in beeld brengt. De eerste resultaten, hoe je de gemeente- en stadsmonitor kan gebruiken en hoe de rapportering is opgebouwd, kom je te weten tijdens de lancering. Het programma vult de hele voormiddag. Wil je erbij zijn? Aarzel dan niet en schrijf je in. Deelname is gratis.

Publicatiedatum
vrijdag 26 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Samenvoegingsdecreten Deinze, Pelt en Lievegem principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de samenvoegingsdecreten principieel goed voor de fusiegemeenten Deinze (Deinze en Nevele), Pelt (Neerpelt en Overpelt) en Lievegem (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem). Eind vorig jaar stemde de regering ook al in met de fusies van Oudsbergen, Kruisem, Aalter en Puurs-Sint-Amands. Na het advies van de Raad van State legt de Vlaamse Regering de zeven samenvoegingsdecreten voor aan het Vlaams Parlement ter goedkeuring.

Publicatiedatum
maandag 22 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Goede voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking

E-DEN is een online databank om grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Het Italiaanse Instituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG) ontwierp de databank, De Raad van Europa sponsort het project. E-DEN toont goede praktijkvoorbeelden uit meer dan twintig landen, verspreid over diverse beleidsvelden zoals onder meer gezondheidszorg, onderwijs en arbeid. De databank breidt continu uit.

Publicatiedatum
vrijdag 19 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Infosessies Decreet Lokaal Bestuur

Op 21 december 2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet over het Lokaal Bestuur aan. Dit decreet hervormt grondig de organisatie en werking van de Vlaamse lokale besturen.

Met enige trots nodigen de minister bevoegd voor het binnenlands bestuur, mevrouw Liesbeth Homans, en het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen uit om uitgebreid kennis te maken met de belangrijkste hervormingen die in dit nieuwe decreet zijn opgenomen.

We organiseren informatieavonden in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen is gratis.

Kan je er niet bij zijn? Ook VVSG organiseert seminaries vanaf 21 februari!

Publicatiedatum
maandag 15 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Afslanking provincies: overdracht personeel, vastgoed en collecties

De Vlaamse Regering slankt de provincies af. Daarom keurde ze vijf besluiten goed die de overdracht regelen van personeelsleden uit de vijf Vlaamse provincies. In het verlengde daarvan regelde de Vlaamse Regering de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel dat de provincies vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse Gemeenschap of de verzelfstandigde agentschappen. Ten slotte keurde de regering de besluiten goed die de eigendomsoverdracht van gebouwen en de overdracht van provinciale kunstcollecties regelen. Deze goedkeuringen hevelen de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden officieel over aan de Vlaamse overheid of aan een lokaal bestuur.

Publicatiedatum
maandag 1 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Groen licht voor Decreet Lokaal Bestuur

Het Vlaams Parlement keurde gisteren het decreet Lokaal Bestuur goed. Vandaag volgde de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering. Het decreet bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. De verdere integratie van de OCMW’s in de gemeenten, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de lokale autonomie zijn een aantal van de doelstellingen dat het decreet vooropstelt.

Meer info

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

De Vlaamse Regering gaf vandaag haar principieel akkoord aan de voorontwerpen van samenvoegingsdecreet voor de fusiegemeenten Oudsbergen, Kruisem, Puurs-Sint-Amands en Aalter.

Daarnaast keurden de gemeenteraden van drie andere samenvoegingstrajecten hun definitieve fusie goed. Deinze en Nevele smelten op 1 januari 2019 samen tot de fusiegemeente Deinze. Neerpelt en Overpelt gaan door het leven als Pelt. Lievegem wordt de nieuwe naam van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. 

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen

Pagina's