Nieuws

Meer lezen

'Vlaanderen helpt Oekraïne' bundelt informatie voor lokale besturen

Het initiatief 'Vlaanderen helpt Oekraïne' bundelt alle uitdagingen voor onze regio naar aanleiding van het conflict in Oekraïne op één platform voor lokale besturen.

Publicatiedatum
maandag 7 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Lokale mandaten zichtbaar in Mijn Burgerprofiel

Lokale besturen zijn verplicht om de mandaten binnen gemeenten, OCMW's, districten en provincies in te voeren in de mandatendatabank. Vanaf nu kunnen mandatarissen hun lokale mandaten raadplegen op Mijn Burgerprofiel dankzij een automatische koppeling met de mandatendatabank.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 23 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief wijst intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op (nieuwe) referentie vennootschapsvorm

In de recent gepubliceerde Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1 worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden expliciet gewezen op de wijzigingen die sinds 1 mei 2019 van kracht zijn in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarin is het aantal vennootschapsvormen beperkt en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgeschaft. Dat laatste heeft belangrijke gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Publicatiedatum
woensdag 23 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Opnieuw principiële beslissing tot fusie: Borsbeek wordt 10de district van Antwerpen

Antwerpen en Borsbeek gaven gisteren het formele startschot voor een fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. Borsbeek wordt het 10de district van Antwerpen. Dit is het 4de fusietraject tijdens deze regeerperiode, het eerste buiten de provincie Limburg. Eerder beslisten de gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen, de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon en de gemeenteraden van Ham en Tessenderlo al om een fusietraject op te starten.

Meer info over fusies vind je in onze fusierubriek. Voor vragen over fusies kan je terecht bij ABB via fusies@vlaanderen.be.

Publicatiedatum
dinsdag 22 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria wijzigen opnieuw vanaf 18 februari 2022

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria wijzigen opnieuw vanaf 18 februari 2022. Voor uitvaartplechtigheden geldt enkel nog een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. De licht versoepelde horecaregels worden van toepassing voor koffietafels.

Publicatiedatum
vrijdag 18 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

108 lokale besturen bestrijden digitale uitsluiting

In het najaar van 2021 lanceerde minister Bart Somers een oproep binnen ‘Iedereen Digitaal’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het agentschap selecteerde 27 projecten  van lokale besturen die samen een lokaal e-inclusiebeleid willen uitbouwen. 108 lokale besturen zetten zich de komende 3 jaar in om digitale uitsluiting te vermijden. Per project krijgen ze daarvoor maximum 200.000 euro.

 

Publicatiedatum
donderdag 17 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Schrijf in voor het webinar over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen

Om de nieuwigheden van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 toe te lichten, organiseert ABB op donderdag 10 maart (13.30 - 15.30 u.) een webinar voor lokale en provinciale besturen.

We gaan in op de nieuwe erkenningscriteria, de rol van gemeenten en provincies bij erkenningen en bij het uitoefenen van het toezicht, de oprichting van de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen en de uitgebreidere sanctiemogelijkheden.

Meer info en inschrijven

Publicatiedatum
donderdag 17 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Mondmaskerplicht blijft gelden onder code oranje

Vanaf 18 februari 2022 schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dit brengt geen verandering mee voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen. De mondmaskerplicht, zoals die van toepassing was, blijft gelden.

Publicatiedatum
woensdag 16 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis - Oproep 1 voor innovatieve concepten: 11 projecten goedgekeurd

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022, op advies van de jury, om een subsidie toe te kennen aan 11 van de 28 ingediende dossiers. Dat komt neer op een totaal subsidiebedrag van 1.107.397,55 euro voor 46 deelnemende lokale besturen.

Publicatiedatum
dinsdag 15 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Gemeenten geven meer uit (aan personeel), maar blijven financieel gezond

De nieuwe ramingen van meerjarenplannen van de 300 Vlaamse gemeenten tonen niet direct redenen tot ongerustheid. Dat blijkt uit de analyse van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de nieuwe meerjarenplannen.

Publicatiedatum
dinsdag 8 februari 2022
Meer lezen

Pagina's