Nieuws

Meer lezen

Voorontwerp van decreet verankert indeling in referentieregio’s en principes van regiovorming

Op 1 april 2022 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna het Regiodecreet genoemd. Dit voorontwerp werd inmiddels voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Ook het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Exello.net en Vlofin werd ingewonnen met het oog op een tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Lees verder

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Ook in 2022 zomerscholen

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. Ze kunnen hiervoor een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met 30 mei 2022. Lokale besturen kunnen ook een financiering ontvangen wanneer ze een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen.

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur vernieuwen het digitale landschap (artikel Impuls)

In de 1ste editie van Impuls magazine van dit jaar verscheen een artikel waarbij Digitaal Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de toekomst van de digitale (lokale) overheidsdienstverlening belichten.
U kan het (ook) hier lezen.

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal en hybride vergaderen via burgemeestersbesluit

In principe kan de gemeenteraad enkel digitaal of hybride vergaderen onder de uitzonderlijke omstandigheden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een aantal lokale besturen heeft haar huishoudelijk reglement nog niet aangepast waardoor zij niet langer digitaal of hybride kunnen vergaderen. Door de stijgende coronacijfers bestaat evenwel bij vele lokale besturen de noodzaak om digitaal of hybride te blijven vergaderen. Om dit voor elk lokaal bestuur mogelijk te maken, wordt toegestaan dat de burgemeester onder de huidige gezondheidssituatie een besluit kan nemen om digitaal of hybride te vergaderen. Deze mogelijkheid blijft bestaan voor vergaderingen tot en met 30 april 2022.

Er wordt met aandrang gevraagd aan de lokale besturen dat als zij digitaal of hybride willen blijven vergaderen, zij hun huishoudelijk reglement daartoe aanpassen. Meer informatie daarover is te vinden op de pagina over digitaal en hybride vergaderen.

 

Publicatiedatum
maandag 28 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt plaatsvervangend assessor

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend assessor die afkomstig is uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum
vrijdag 18 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Hoe pak je als lokaal bestuur het oneigenlijk gebruik van lachgas aan?

Uit een recente studie van het verkeersinstituut Vias blijkt dat 8% van de Belgische bestuurders toegeeft maandelijks minstens 1 maal te rijden na het gebruik van lachgas, vooral de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar (19%). In Vlaanderen gaat het zelfs om 1 op de 5 jonge mannelijke bestuurders (20%) die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur, vaak in combinatie met alcoholgebruik.

Hoe ga je hier als lokaal bestuur mee om? Het Agentschap Binnenlands Bestuur bundelt een aantal tools en informatiebronnen voor integrale aanpak van en handhaving tegen oneigenlijk gebruik van lachgas.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 9 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Code geel: geen mondmaskerplicht meer bij fysieke vergaderingen lokale bestuursorganen

De coronabarometer kleurt geel sinds 7 maart 2022. De meeste maatregelen zoals opgenomen in het KB van 28 oktober 2021 zijn aangepast door het KB van 5 maart 2022. Voor de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen betekent dit dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is voor de raadsleden en het publiek.

Publicatiedatum
dinsdag 8 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Hybride of digitaal vergaderen na afloop van de federale fase

Op 13 maart 2022 eindigt de federale fase van het crisisbeheer van de coronapandemie. Dit betekent dat de overgangsmaatregel voor het hybride en digitaal vergaderen op basis van een burgemeestersbesluit (voor de gemeentelijke bestuursorganen) en een gouverneursbesluit (voor de provinciale bestuursorganen) eindigt.

Publicatiedatum
dinsdag 8 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: geen beperkingen meer voor religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

Aangezien de coronabarometer op 7 maart 2022 naar code geel schakelt, gelden er geen beperkingen meer op:

  • de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening.

Er geldt ook geen mondmaskerplicht meer.

Publicatiedatum
dinsdag 8 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: geen aangepaste richtlijnen meer voor begrafenisondernemers en crematoria (update)

Aangezien de coronabarometer op 7 maart 2022 naar code geel schakelt, zijn er geen specifieke richtlijnen meer voor begrafenisondernemers en crematoria. De tijdelijke afwijking op het verplichte advies van de tweede geneesheer bij crematies geldt wel nog tot en met 30 april 2022.

Publicatiedatum
maandag 7 maart 2022
Meer lezen

Pagina's