Nieuws

Meer lezen

Groen licht voor Decreet Lokaal Bestuur

Het Vlaams Parlement keurde gisteren het decreet Lokaal Bestuur goed. Vandaag volgde de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering. Het decreet bevat alle organieke regels over de gemeenten, de OCMW’s en de intergemeentelijke samenwerking. De verdere integratie van de OCMW’s in de gemeenten, de vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de lokale autonomie zijn een aantal van de doelstellingen dat het decreet vooropstelt.

Meer info

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

De Vlaamse Regering gaf vandaag haar principieel akkoord aan de voorontwerpen van samenvoegingsdecreet voor de fusiegemeenten Oudsbergen, Kruisem, Puurs-Sint-Amands en Aalter.

Daarnaast keurden de gemeenteraden van drie andere samenvoegingstrajecten hun definitieve fusie goed. Deinze en Nevele smelten op 1 januari 2019 samen tot de fusiegemeente Deinze. Neerpelt en Overpelt gaan door het leven als Pelt. Lievegem wordt de nieuwe naam van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. 

Meer informatie

Publicatiedatum
vrijdag 22 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddagen over de globale rapporten en forensische audits

In november en december 2017 vonden er opnieuw studienamiddagen plaats in de vijf provincies. Daar werden onder andere de belangrijkste vaststellingen uit de recentste twee globale rapporten voorgesteld en praktische handvaten aangereikt. Alle presentaties van de vijf studienamiddagen staan nu online.

Meer info

Publicatiedatum
dinsdag 19 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Afslanking provincies: wijziging Vlaams personeelsstatuut

In het kader van de afslanking van de provincies worden de vroegere culturele en persoonsgebonden taken overgedragen aan het Vlaamse en lokale niveau. Voor personeelsleden die voortaan voor de Vlaamse overheid werken werd het personeelsstatuut aangepast.

Meer info over het gewijzigde personeelsstatuut

Meer weten over het project afslanking van provincies

Publicatiedatum
vrijdag 15 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Proficiat Kruisem!

De gemeenteraden van Kruishoutem en Zingem hechtten op 14 november 2017, als derde fusie na Oudsbergen en Aalter, hun definitieve goedkeuring aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging. Ze opteren voor Kruisem als naam voor de nieuwe gemeente. De vier andere fusietrajecten (Deinze/Nevele, Puurs/Sint-Amands, Overpelt/Neerpelt en Lovendegem/Waarschoot/Zomergem) plannen hun definitieve beslissing tot fusie in de loop van de volgende weken. Daarna worden de 7 fusies formeel bekrachtigd per decreet door het Vlaams Parlement. Dit is voorzien in de eerste helft van 2018.

Meer weten over fusies van gemeenten? Bekijk de rubriek op deze website! Bovendien kan je er het online draaiboek raadplegen, dat sinds kort ook beschikbaar is in PDF-formaat.

Publicatiedatum
donderdag 16 november 2017
Meer lezen
Meer lezen

Informatiesessies e-facturatie

E-facturatie bevindt zich op een keerpunt. Europa verplicht publieke organisaties die onder het toepassingsgebied van de regelgeving overheidsopdrachten vallen e-facturen die aan de Europese norm voldoen te aanvaarden en te verwerken. Dit uiterlijk 27 november 2019.

Publicatiedatum
dinsdag 14 november 2017
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet Lokaal Bestuur definitief goed

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goed. Op 9 oktober 2017 bracht de Raad van State een gunstig advies uit bij het voorontwerp van decreet. Eerder werden de adviezen van de SERV en van de VVSG ingewonnen en vonden er syndicale onderhandelingen plaats. Het ontwerpdecreet zal nu worden behandeld door het Vlaams Parlement. Lees verder...

Publicatiedatum
vrijdag 27 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Lokale verkiezingen: gemeenten zijn niet verplicht aanplakborden te plaatsen

In de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 2018 stellen verschillende gemeenten de vraag of zij verplicht aanplakborden voor verkiezingspropaganda moeten plaatsen. Het korte antwoord op die vraag is 'nee'. Dit blijkt uit het advies dat de Vlaamse regering bij de Raad van State inwon over een voorontwerp van besluit. Dit voorontwerp had tot doel de gemeenten te verplichten ruimte aan te bieden om alle partijen de mogelijkheid te geven om propaganda te voeren.
 
Meer informatie

 

Publicatiedatum
donderdag 26 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Studienamiddagen globale rapporten Audit Vlaanderen

Tussen 29 november 2017 en 18 december 2017 organiseert Audit Vlaanderen samen met de gouverneurs en ABB gratis studienamiddagen waar onder meer de globale rapporten van Audit Vlaanderen worden voorgesteld. Bekijk snel de details!

Publicatiedatum
woensdag 25 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

ABB was op de VVSG-trefdag!

We sprokkelden er interessante meningen over hoe we samen de uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen kunnen aanpakken. 

Publicatiedatum
maandag 16 oktober 2017
Meer lezen

Pagina's