Nieuws

Meer lezen

Studienamiddagen globale rapporten Audit Vlaanderen

Tussen 29 november 2017 en 18 december 2017 organiseert Audit Vlaanderen samen met de gouverneurs en ABB gratis studienamiddagen waar onder meer de globale rapporten van Audit Vlaanderen worden voorgesteld. Bekijk snel de details!

Publicatiedatum
woensdag 25 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

ABB was op de VVSG-trefdag!

We sprokkelden er interessante meningen over hoe we samen de uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen kunnen aanpakken. 

Publicatiedatum
maandag 16 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Lokale verkiezingen: omzendbrief maant lokale en provinciale overheden aan tot voorzichtigheid

Nog exact één jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018! ABB is volop in de weer om opnieuw te zorgen voor een vlekkeloos verloop van dit feest van de lokale democratie. Binnenkort vind je bijvoorbeeld alle relevante informatie op onze nieuwe verkiezingswebsite.

Publicatiedatum
zaterdag 14 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: gunstig advies Raad van State

De Raad van State heeft op 9 oktober 2017 een gunstig advies uitgebracht bij het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur. Minister Liesbeth Homans zal het ontwerpdecreet zo spoedig mogelijk voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Daarna zal de parlementaire bespreking aanvatten.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 12 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

Na de principiële beslissingen tot fusie door de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands op 18 september en van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot op 28 september staat de teller al op 7 fusietrajecten. Ondertussen hebben de gemeenteraden van Aalter en Knesselare, als tweede fusie na Oudsbergen, op 11 oktober hun definitieve goedkeuring gehecht aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, waarin ze opteren voor Aalter als naam voor de nieuwe gemeente.

Publicatiedatum
woensdag 11 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool biedt inzicht in de financiën van de lokale besturen

Ons agentschap stelt via een handige nieuwe tool steeds de meest actuele financiële profielen van de lokale besturen ter beschikking. Deze profielen geven een uniek beeld van de financiën van de lokale besturen. De nieuwe tool werkt interactief: je kiest onder meer de gemeente en de periode waarvoor je gegevens wil zien en vergelijkt deze info met bijvoorbeeld een buurgemeente.

De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen. Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.

Raadpleeg snel de financiële profielen!

Publicatiedatum
woensdag 4 oktober 2017
Meer lezen
Meer lezen

Publicatie eindrapport onderzoek naar de intergemeentelijke participaties

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Publicatiedatum
dinsdag 19 september 2017
Meer lezen
Meer lezen

Draaiboek vrijwillige fusies: informatie vanuit de Vlaamse sectoradministraties

Bij een fusie komt veel kijken. Daarom werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. De eerste online beschikbare versie focuste voornamelijk op de interne zaken zoals personeel, financiën en werking. 

Publicatiedatum
maandag 4 september 2017
Meer lezen
Meer lezen

Deinze en Nevele starten een fusietraject op

Op donderdag 24 augustus 2017 werd het formele startschot gegeven voor het fusietraject in Deinze en Nevele. De gemeenteraden hechtten die dag hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusie gaat in op 1 januari 2019. Daarmee is reeds het vijfde vrijwillige fusietraject in Vlaanderen een feit. Voorheen kondigden ook Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselare, én Overpelt en Neerpelt aan te willen fuseren.
 

Publicatiedatum
vrijdag 25 augustus 2017
Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand: themanummer vrijwillige fusies

cover binnenbandVrijwillige fusies zijn een hot topic bij de lokale besturen. Dit themanummer van de BinnenBand informeert je over een brede waaier van elementen die van belang zijn bij fusies.

We laten daarbij enkele hoofdrolspelers in het veld van de lokale besturen en pioniers in de lopende fusietrajecten aan het woord.

Meer info

Publicatiedatum
dinsdag 18 juli 2017
Meer lezen

Pagina's