Nieuws

Meer lezen

Nieuwe analyse over de kwaliteit van de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) analyseerde voor de 2de keer de kwaliteit van de gemeentelijke meerjarenplannen. Het toetste die aan 22 indicatoren.

Bekijk het resultaat van de analyse (pdf)

Publicatiedatum
donderdag 24 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Sectoraal akkoord personeel lokale besturen

Op 9 juni 2021 sloten de sociale partners een sectoraal akkoord af voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. Ze beslisten om de plafonnering van de eindejaarstoelage van de VIA-personeelsleden in de publieke sector te schrappen. Dit was nodig om ook de lagere lonen een volwaardige koopkrachtverhoging toe te kennen. Daarnaast bereikten de sociale partners een akkoord over:

  • de vervroegde uitkanteling van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden.
  • de compensatie aan de lokale besturen voor het personeel dat niet onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord valt.
  • de koopkrachtmaatregelen voor deze groep van niet-VIA personeelsleden.
Publicatiedatum
maandag 21 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor gelanceerd!

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021, dé lokale beleidsmonitor waarmee het agentschap steden en gemeenten ondersteunt in datagedreven besturen.

"3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Verkeersveiligheid is voor heel wat Vlamingen nog een issue, al zien we wel een positieve evolutie bij de schoolverplaatsingen. Inwoners uit de centrumsteden leven milieubewuster en we hebben in 2020 meer gesport."

Publicatiedatum
donderdag 17 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Gemeente-Stadsmonitor: analyse over het gebruik van voorzieningen in andere gemeenten

Waar gaan we naar film en toneel, winkelen of sporten? Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van de voorzieningen in steden en gemeenten op de bredere regio. Dat en zoveel meer vind je terug in de Gemeente-Stadsmonitor.

De Gemeente-Stadsmonitor bevat data waarmee je tot nieuwe beleidsinzichten kan komen. Deze analyse geeft met de cijfers van 2017 een beeld onaangeroerd door de COVID-pandemie. Raadpleeg zeker op woensdag 16 juni de nieuwste cijfers van de burgerbevraging 2020! In het najaar mag je het vervolg verwachten op deze analyse met de nieuwste cijfers.

Bekijk de analyse

Publicatiedatum
dinsdag 15 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd + oproep

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. De Vlaamse Regering nodigt nu de lokale besturen uit het pact te ondertekenen. De VVSG deed dat al als prominente partner. De regering heeft 25 miljoen euro steun voorzien voor de lokale besturen die dat doen. Wie vragen heeft kan die stellen op een webinar op 18 juni 2021.

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet definitief goed. Het wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

Publicatiedatum
vrijdag 4 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Is jouw bestuur klaar om gelinkt te publiceren?

Lokale besturen moeten vanaf 30 juni 2021 bepaalde agenda’s, besluiten, besluitenlijsten en notulen gelinkt publiceren via hun eigen notuleringsoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’.

Het programma ‘Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data’ (LBLOD) van ABB helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode.  

Publicatiedatum
vrijdag 7 mei 2021
Meer lezen
Meer lezen

Heropening terrassen op 8 mei 2021

Om de heropening van de terrassen op 8 mei 2021 op een veilige manier te laten verlopen, bereikte de horecasector in overleg met de bevoegde ministers een akkoord over de veiligheidsmaatregelen die nageleefd moeten worden.

Publicatiedatum
woensdag 5 mei 2021
Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet versterking lokale democratie

Na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Publicatiedatum
vrijdag 30 april 2021
Meer lezen
Meer lezen

10de nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid

Vandaag verstuurden we de 10de editie van de nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid. Naar aanleiding hiervan vind je een greep van items die we de voorbije 2 jaar opnamen en nog steeds actueel zijn.

Publicatiedatum
donderdag 29 april 2021
Meer lezen

Pagina's