Nieuws

Meer lezen

Definitieve aandelen 2018 en voorschotten 2019 vastgelegd in Vlaams Gemeentefonds

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stelde deze maand de definitieve aandelen vast in het Vlaams Gemeentefonds voor 2018, alsook de kwartaalvoorschotten (2019) voor de Vlaamse gemeenten en OCMW’s. De hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds bedraagt 2.583.662.000 euro voor 2018 en 2.674.091.000 euro voor 2019.

Publicatiedatum
vrijdag 25 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkt Notuleren: waar staan we na de installatievergaderingen?

Op 3 december lanceerde ABB Gelinkt Notuleren. Deze gratis webtoepassing ondersteunt lokale besturen bij het nakomen van de publicatieplicht die geldt vanaf 1 januari 2019. Tijdens de installatievergaderingen maakten de meeste gemeenten kennis met de nieuwe applicatie. Ondertussen brachten we voortdurend verbeteringen aan op basis van de feedback die we van de besturen ontvingen. We gaan nu aan de slag om naast de benoemingsbesluiten ook sjablonen voor andere besluiten te maken die kunnen ingezonden worden via het juiste formaat.

Publicatiedatum
woensdag 23 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 21 december 2018 wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 31 december 2018 het decreet van 21 december 2018 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). De bepalingen treden in werking op 1 januari 2019. Samengevat wijzigt het decreet van 21 december 2018 het DLB op elf punten.

Publicatiedatum
vrijdag 11 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt drie nieuwe leden

De Beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, die de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur benoemt voor een hernieuwbare periode van zes jaar. 

De Beroepscommissie bestaat uit:

  1. een voorzitter;
  2. een assessor die in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt;
  3. een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.

Interesse? Solliciteren kan tot uiterlijk 23 januari 2019 bij de griffie van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

Publicatiedatum
vrijdag 11 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief bestuurlijk toezicht

De omzendbrief over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht is beschikbaar. Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet: de publicatie- of bekendmakingsplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht. De bekendmakingsplicht houdt in dat het lokaal bestuur binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken publiceert op zijn webtoepassing.

Publicatiedatum
donderdag 20 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Uitgebreide openingsuren voor vragen rond de installatievergadering!

Met oog op de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur op 1 januari 2019 en de installatievergaderingen van de nieuwe gemeenteraden vanaf 2 januari 2019 is het Agentschap Binnenlands Bestuur tijdens de eindejaarsperiode uitzonderlijk bereikbaar en beschikbaar om te antwoorden op vragen over de installatievergadering.

Publicatiedatum
woensdag 19 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Startfeest van de nieuwe bestuursploegen

Op maandag 21 januari 2019 organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in Antwerpen een feestelijke start van de nieuwe legislatuur.

Kom met het volledige college, de algemeen en financieel directeur naar de Koningin Elisabethzaal en maak er een energieke teamdag van!

Publicatiedatum
vrijdag 14 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Tool 'Gelinkt Notuleren' wint Gouden Byte 2018!

V-ICT-OR, voluit Vlaamse ICT-Organisatie, reikt ieder jaar 'De Gouden Byte' uit. Deze award gaat naar een project dat door een bundeling van intergemeentelijke of interbestuurlijke krachten tot een gezamenlijke oplossing leidt. 

Dit jaar viel de ABB-tool "Gelinkt Notuleren" in de prijzen. Deze tool is onderdeel van het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD). Het is een cocreatietraject waarbij we lokale besturen betrekken om samen te zoeken naar oplossingen om besturen beter bij te staan met hun publicatie- en informatieverplichtingen. Daarbij zetten we ook in op het geautomatiseerd hergebruik van informatie uit lokale besluiten waardoor de administratieve lasten voor de besturen drastisch verlagen.

Door de informatie automatisch en rechtstreeks uit de bron (het lokaal besluit) te halen, verbetert bovendien de datakwaliteit: er is een hogere garantie op correcte en actuele info.

Publicatiedatum
vrijdag 14 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkt Notuleren beschikbaar voor alle gemeenten en OCMW’s

Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen de agenda, de notulen en de besluiten eenvoudig kunnen opmaken, (openbaar) publiceren en melden. Het bevat modelbesluiten om specifieke besluiten te nemen. Technisch zijn die meteen conform de opgelegde standaard en dus gelinkt.

Ieder lokaal bestuur moet rechten toekennen aan de medewerkers die Gelinkt Notuleren mogen gebruiken. Dit moet voor iedere juridische entiteit dus voor gemeente en OCMW apart. Meer informatie over het toekennen van rechten.

Om de start van de nieuwe legislatuur goed te laten verlopen biedt ABB vrijblijvend sjablonen aan via Gelinkt Notuleren. Er is een sjabloon voor de installatievergadering van de gemeenteraad beschikbaar. Ten laatste op 14/12 volgt hetzelfde sjabloon in nieuwe stijl alsook een sjabloon voor de eerste vergadering van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Meer informatie

Publicatiedatum
dinsdag 4 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Eerste uitbreiding gemeente- en stadsmonitor!

Hoeveel personeelsleden tellen de lokale besturen in jouw gemeente? Hoe zijn de gemeenteraden in alle Vlaamse gemeenten samengesteld? Hoe toegankelijk zijn de bushaltes in de 13 centrumsteden? 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur breidt de gemeente- en stadsmonitor een eerste keer uit. 
Je vindt nu ook nieuwe indicatoren en kaarten over volgende thema’s op gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
maandag 26 november 2018
Meer lezen

Pagina's