Nieuws

Meer lezen

Omzendbrief bestuurlijk toezicht

De omzendbrief over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht is beschikbaar. Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet Lokaal Bestuur en het Provinciedecreet: de publicatie- of bekendmakingsplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht. De bekendmakingsplicht houdt in dat het lokaal bestuur binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken publiceert op zijn webtoepassing.

Publicatiedatum
donderdag 20 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Uitgebreide openingsuren voor vragen rond de installatievergadering!

Met oog op de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur op 1 januari 2019 en de installatievergaderingen van de nieuwe gemeenteraden vanaf 2 januari 2019 is het Agentschap Binnenlands Bestuur tijdens de eindejaarsperiode uitzonderlijk bereikbaar en beschikbaar om te antwoorden op vragen over de installatievergadering.

Publicatiedatum
woensdag 19 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Startfeest van de nieuwe bestuursploegen

Op maandag 21 januari 2019 organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in Antwerpen een feestelijke start van de nieuwe legislatuur.

Kom met het volledige college, de algemeen en financieel directeur naar de Koningin Elisabethzaal en maak er een energieke teamdag van!

Publicatiedatum
vrijdag 14 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Tool 'Gelinkt Notuleren' wint Gouden Byte 2018!

V-ICT-OR, voluit Vlaamse ICT-Organisatie, reikt ieder jaar 'De Gouden Byte' uit. Deze award gaat naar een project dat door een bundeling van intergemeentelijke of interbestuurlijke krachten tot een gezamenlijke oplossing leidt. 

Dit jaar viel de ABB-tool "Gelinkt Notuleren" in de prijzen. Deze tool is onderdeel van het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD). Het is een cocreatietraject waarbij we lokale besturen betrekken om samen te zoeken naar oplossingen om besturen beter bij te staan met hun publicatie- en informatieverplichtingen. Daarbij zetten we ook in op het geautomatiseerd hergebruik van informatie uit lokale besluiten waardoor de administratieve lasten voor de besturen drastisch verlagen.

Door de informatie automatisch en rechtstreeks uit de bron (het lokaal besluit) te halen, verbetert bovendien de datakwaliteit: er is een hogere garantie op correcte en actuele info.

Publicatiedatum
vrijdag 14 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkt Notuleren beschikbaar voor alle gemeenten en OCMW’s

Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen de agenda, de notulen en de besluiten eenvoudig kunnen opmaken, (openbaar) publiceren en melden. Het bevat modelbesluiten om specifieke besluiten te nemen. Technisch zijn die meteen conform de opgelegde standaard en dus gelinkt.

Ieder lokaal bestuur moet rechten toekennen aan de medewerkers die Gelinkt Notuleren mogen gebruiken. Dit moet voor iedere juridische entiteit dus voor gemeente en OCMW apart. Meer informatie over het toekennen van rechten.

Om de start van de nieuwe legislatuur goed te laten verlopen biedt ABB vrijblijvend sjablonen aan via Gelinkt Notuleren. Er is een sjabloon voor de installatievergadering van de gemeenteraad beschikbaar. Ten laatste op 14/12 volgt hetzelfde sjabloon in nieuwe stijl alsook een sjabloon voor de eerste vergadering van de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Meer informatie

Publicatiedatum
dinsdag 4 december 2018
Meer lezen
Meer lezen

Eerste uitbreiding gemeente- en stadsmonitor!

Hoeveel personeelsleden tellen de lokale besturen in jouw gemeente? Hoe zijn de gemeenteraden in alle Vlaamse gemeenten samengesteld? Hoe toegankelijk zijn de bushaltes in de 13 centrumsteden? 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur breidt de gemeente- en stadsmonitor een eerste keer uit. 
Je vindt nu ook nieuwe indicatoren en kaarten over volgende thema’s op gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
maandag 26 november 2018
Meer lezen
Meer lezen

Installatie van de nieuwe raden: omzendbrief en infosessies!

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt er heel wat voor de lokale besturen. Hoe pak je de installatievergadering best aan? Meer info vind je in de omzendbrief rond de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
Exello.net, ABB en VVSG organiseren bovendien samen infosessies die je op weg helpen.

Publicatiedatum
maandag 5 november 2018
Meer lezen
Meer lezen

Opdracht voor het ontwikkelen, begeleiden en rapporteren van een test- en valideringsperiode voor publicatiesoftware op basis van opgelegde standaarden

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe standaarden die onder meer bepalen hoe lokale besturen besluiten en mandaten moeten publiceren.

Om de lokale besturen toe te laten aan deze verplichting te voldoen, stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) als doel dat elk notulenbeheerpakket zo snel mogelijk een minimale ondersteuning biedt voor gelinkt notuleren. ABB zal een publieke wedstrijd organiseren waar elke leverancier de kans krijgt zich te bewijzen.

Publicatiedatum
donderdag 6 september 2018
Meer lezen
Meer lezen

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Vanaf maandag 10 september steekt het digitaal loket in een nieuw jasje. Dit doen we om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket moet rechten toekennen aan de medewerkers die het nieuwe loket en bijhorende toepassingen zullen gebruiken. Lokale beheerders kunnen dit nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

Publicatiedatum
vrijdag 31 augustus 2018
Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand Decentralisatie en Beleidsvrijheid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand gaat over de grotere beleidsvrijheid die lokale besturen krijgen en over de Paritaire Commissie Decentralisatie.

We overlopen de decentralisatie-aanpak van de Vlaamse Regering (interview Vlaams minister Homans), polsen naar de impact voor de lokale besturen (interviews VVSG & vervoerregio Westhoek) én de Vlaamse sectoradministraties (interview departement Cultuur, Jeugd & Media) en eindigen met enkele academische kanttekeningen (interview prof. Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen) bij de hele bestuurlijke hervormingsoperatie van de voorbije jaren.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 21 juni 2018
Meer lezen

Pagina's