Nieuws

Meer lezen

Lokaal Laadplan - Handreiking Lokaal Laden

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) bepaalt dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) voorzien. De Handreiking Lokaal Laden helpt de lokale besturen deze versnelling te realiseren/. Het focust op de regierol van de lokale besturen en preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd en de acties die aan de orde zijn. De handreiking en bevat ook goede voorbeelden en praktijken.

Publicatiedatum
vrijdag 16 juli 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement neemt wijzigingsdecreet versterking lokale democratie aan

Nadat het aangenomen werd in het Vlaams Parlement, bekrachtigde de Vlaamse Regering op vrijdag 16 juli 2021 het decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Zo is onder meer de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen afgeschaft en gebeurt de installatie van de gemeenteraad al in december.

Publicatiedatum
woensdag 14 juli 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale en regionale besturen. Mogelijkheid tot dienstvrijstelling.

Op 17 juni 2021 nam de Kamer de wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof aan. De wet moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering werkt momenteel aan een parallelle regeling voor de statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Dat neemt zijn tijd in beslag. Omdat er tijdelijk een verschil kan ontstaan tussen de contractuele en de statutaire personeelsleden van de lokale besturen kunnen de besturen dienstvrijstelling verlenen aan de statutaire personeelsleden.

Publicatiedatum
dinsdag 6 juli 2021
Meer lezen
Meer lezen

Belangenvermenging ontward (artikel Impuls)

In editie 2 van het Impuls magazine zet het Agentschap Binnenlands Bestuur de puntjes op de i voor wat belangenvermenging betreft.

Publicatiedatum
woensdag 30 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Principiële beslissing tot fusie van Bilzen en Hoeselt

Op maandag 28 juni hebben de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt de principiële fusiebeslissing unaniem goedgekeurd. Hiermee zetten de Limburgse gemeenten het formele proces tot een fusie op 1 januari 2025 in gang.

Publicatiedatum
dinsdag 29 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Stimuleer lokale ondernemers om deel te nemen aan overheidsopdrachten

Net zoals de bestrijding van de coronacrisis lokaal begon, begint ook onze relance op dat niveau. Het succes van deze relance zal dan ook liggen in de coalitie die lokale besturen en lokale ondernemers sluiten. En als Vlaamse overheid willen wij die samenwerking een duwtje in de rug geven.

Bekijk onze tips en praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum
vrijdag 25 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe analyse over de kwaliteit van de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) analyseerde voor de 2de keer de kwaliteit van de gemeentelijke meerjarenplannen. Het toetste die aan 22 indicatoren.

Bekijk het resultaat van de analyse (pdf)

Publicatiedatum
donderdag 24 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Sectoraal akkoord personeel lokale besturen

Op 9 juni 2021 sloten de sociale partners een sectoraal akkoord af voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. Ze beslisten om de plafonnering van de eindejaarstoelage van de VIA-personeelsleden in de publieke sector te schrappen. Dit was nodig om ook de lagere lonen een volwaardige koopkrachtverhoging toe te kennen. Daarnaast bereikten de sociale partners een akkoord over:

  • de vervroegde uitkanteling van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden.
  • de compensatie aan de lokale besturen voor het personeel dat niet onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord valt.
  • de koopkrachtmaatregelen voor deze groep van niet-VIA personeelsleden.
Publicatiedatum
maandag 21 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor gelanceerd!

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lanceerde de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021, dé lokale beleidsmonitor waarmee het agentschap steden en gemeenten ondersteunt in datagedreven besturen.

"3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente of stad. Verkeersveiligheid is voor heel wat Vlamingen nog een issue, al zien we wel een positieve evolutie bij de schoolverplaatsingen. Inwoners uit de centrumsteden leven milieubewuster en we hebben in 2020 meer gesport."

Publicatiedatum
donderdag 17 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Gemeente-Stadsmonitor: analyse over het gebruik van voorzieningen in andere gemeenten

Waar gaan we naar film en toneel, winkelen of sporten? Dat zegt iets over de aantrekkingskracht van de voorzieningen in steden en gemeenten op de bredere regio. Dat en zoveel meer vind je terug in de Gemeente-Stadsmonitor.

De Gemeente-Stadsmonitor bevat data waarmee je tot nieuwe beleidsinzichten kan komen. Deze analyse geeft met de cijfers van 2017 een beeld onaangeroerd door de COVID-pandemie. Raadpleeg zeker op woensdag 16 juni de nieuwste cijfers van de burgerbevraging 2020! In het najaar mag je het vervolg verwachten op deze analyse met de nieuwste cijfers.

Bekijk de analyse

Publicatiedatum
dinsdag 15 juni 2021
Meer lezen

Pagina's