Nieuws

Meer lezen

Aanvraag projectsubsidie opvang schoolkinderen

We publiceerden de sjablonen om de projectsubsidie voor de opvang van schoolkinderen aan te vragen. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op deze subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Om de subsidie aan te vragen, mailt het lokale bestuur het aanvraagformulier en het eindverslag tegen 1 september 2020 naar coronasubsidielokalebesturen@vlaanderen.be.

Bekijk de sjablonen en een overzicht van veelgestelde vragen.

Publicatiedatum
vrijdag 19 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

Jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst: blikvangers lokale besturen

Vlaams Ombudsman Bart Weekers stelde op 3 maart 2020 het jaarverslag 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst voor in het Vlaams Parlement. We sommen enkele blikvangers op voor lokale besturen.

Publicatiedatum
vrijdag 12 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe omzendbrief over sectoraal akkoord 2020

Vandaag keurde de ministerraad de omzendbrief over het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen goed. Met deze omzendbrief geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen zoals dat werd onderhandeld door de sociale partners en principieel werd goedgekeurd op de ministerraad van 10 april 2020.

Publicatiedatum
vrijdag 29 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: lokale besturen ontvangen subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 15 mei

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID 19: Hoe de openbare markten organiseren volgens de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei dat openbare markten weer mogelijk zijn vanaf 18 mei, onder strikte voorwaarden. Op voorwaarde dat de lokale overheid akkoord is, mogen er maximum 50 kramen staan, moet er een veilig circulatieplan zijn en moeten de afstandsregels gerespecteerd worden. Mondmaskers zijn verplicht voor marktkramers en hun personeel en zijn sterk aanbevolen voor de klanten.

De organisatie van de openbare markten wordt geregeld in de marktreglementen van de gemeenten. Bekijk wie op dit vlak beslissingsbevoegdheid heeft.

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: boekhoudkundige verrichtingen schakelzorgcentrum

In het kader van de COVID-19-epidemie richtten sommige gemeenten samen met andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen een schakelzorgcentrum op om patiënten te kunnen opvangen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen (bv. om sociale of medische redenen). Voor een aantal van die schakelzorgcentra is als bestuurlijke organisatievorm gekozen voor een interbestuurlijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. De boekhoudfiche 8029 illustreert hoe de beherende gemeente in haar boekhouding de verrichtingen kan opnemen die gebeuren voor rekening van het schakelzorgcentrum.

Publicatiedatum
donderdag 14 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: lokale subsidies in coronatijden

Lokale besturen ondersteunen veel verenigingen, projecten en evenementen d.m.v. subsidies. Door de corona-maatregelen komen bepaalde werkingen en evenementen evenwel in het gedrang, wat een impact kan hebben op de toekenning van subsidies. Daarom enkele aanbevelingen.

Publicatiedatum
woensdag 13 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement bespreekt evaluatierapport lokale verkiezingen 2018

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Het rapport houdt alle aspecten van de verkiezingen (regelgevend kader, organisatie, ICT en communicatie) kritisch tegen het licht en suggereert voor elk van hen verbeteringen naar de verkiezingen van 13 oktober 2024 toe.

Publicatiedatum
dinsdag 12 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Reglement op de waardebonnen

Om de lokale handelaren te steunen tijdens deze coronacrisis schenken sommige gemeenten een waardebon aan hun inwoners. ABB biedt de lokale besturen een modelreglement en modelbesluit tot goedkeuring van het reglement aan. Het staat de gemeenten uiteraard steeds vrij om zelf nog modaliteiten aan te passen. 

Publicatiedatum
maandag 11 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

Cyberveilige gemeenten

Informatieveiligheid verdient als thema voortdurend aandacht in elke organisatie, ook in de lokale besturen. Zeker ook nu, tijdens de COVID-19-pandemie, is deze aandacht nodig. Er worden immers meer cyberbedreigingen gerapporteerd en de lokale besturen digitaliseren versneld hun (thuis)werking en dienstverlening.

Minister Somers wil daarom de lokale besturen bijkomend ondersteunen om de risicobeheersing op het vlak van informatieveiligheid te maximaliseren door in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Audit Vlaanderen een aantal acties op te zetten. Deze acties worden gegroepeerd onder het nieuwe programma “cyberveilige gemeenten”.

Publicatiedatum
donderdag 30 april 2020
Meer lezen

Pagina's