Nieuws

Meer lezen

Overzicht beroepen Beroepscommissie voor Tuchtzaken 2021

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Beroepscommissie voor Tuchtzaken een overzicht van de beroepen ingediend in 2021. Bij die Beroepscommissie kunnen statutaire personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en provincies beroep aantekenen tegen een tuchtstraf, opgelegd door hun bestuur.

Bekijk het geanonimiseerde overzicht van de in 2021 ingediende beroepen en het resultaat ervan.

Meer info: griffieBCT@vlaanderen.be

Publicatiedatum
woensdag 3 augustus 2022
Meer lezen
Meer lezen

Aanpassing van protocol IFIC publieke ouderenzorg

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profit sector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 13 mei 2022 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, een protocol af tot wijziging van het “protocol – deel 2: activering van de barema’s” dat reeds op 24 november 2021 werd afgesloten.

Publicatiedatum
dinsdag 2 augustus 2022
Meer lezen
Meer lezen

Is jouw bestuur klaar voor deadline van de Single Digital Gateway informatieverplichting?

Het is bijna zover! Tegen 12 december 2022 moeten lokale besturen voor bepaalde producten en diensten voldoen aan de informatieverplichting van de Single Digital Gateway Regulation (SDGR). Die Europese verordening geldt voor alle Europese lidstaten en hun bestuursniveaus, dus ook voor de Vlaamse lokale besturen. De Vlaamse overheid hept de lokale besturen om aan deze verplichting te voldoen, maar je bestuur moet zelf ook een aantal stappen ondernemen om volledig in orde te zijn. 

Publicatiedatum
dinsdag 26 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Aanpassing projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

De Vlaamse Regering voorziet in het Kopenhagenplan een extra incentive om lokale besturen maximaal te ondersteunen bij de realisatie van de fietsinfrastructuur. Deze incentive bestaat uit een bijkomende subsidie voor dat gedeelte van hun investeringen dat hun trekkingsrecht doet overschrijden. Deze bijkomende subsidie bedraagt de helft van het eigen aandeel in de kostprijs van de investeringsprojecten en is beperkt tot maximaal 15 miljoen euro.

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Verdere ondersteuning uitrol lokaal e-inclusiebeleid

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verder te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Schrijf jouw lokaal bestuur in voor het nieuwe traject ethisch hacken

In het kader van het project Cyberveilige Gemeenten biedt de VVSG, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, steden en gemeenten de mogelijkheid om de ICT-omgeving gratis te laten doorlichten door ethische hackers van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest).

Publicatiedatum
vrijdag 15 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen decreet lokaal bestuur: tweede principiële goedkeuring

Na syndicale onderhandelingen en na adviezen van de VTC, VVSG, Zorgnet-Icuro, Exello.net en Vlofin, hechtte de Vlaamse Regering op 8 juli 2022 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Fase 2 op- en afschakelplan vaccinatiecampagne: vergoeding vaccinatiecentrum

Op 8 juli 2022 kondigde de Vlaamse Regering fase 2 van het op- en afschakelplan aan voor de periode van 12 september tot en met 12 oktober 2022. De Vlaamse Regering heeft meteen ook de vergoeding voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum voor deze fase 2 vastgelegd. Deze bedraagt 1,50 euro per inwoner per maand dat door het vaccinatiecentrum wordt bediend.

Meer info over de subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

5 nieuwe regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde 5 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Tweede principiële goedkeuring voorontwerp van Regiodecreet

De Vlaamse Regering hechtte vandaag opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het Regiodecreet genoemd. Als volgende stap wordt het advies van de Raad van State ingewonnen.

Publicatiedatum
vrijdag 8 juli 2022
Meer lezen

Pagina's