Zomerscholen 2021: projectoproep en ondersteuningsaanbod

Publicatiedatum
maandag 26 april 2021

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen zomerscholen organiseren. In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de maanden juli en augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zomerscholen kunnen hiervoor opnieuw beroep doen op financiering:

  • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool. Lokale besturen die een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen, kunnen financiering ontvangen. Dit geldt enkel wanneer een lokaal bestuur vanuit zijn regierol een gezamenlijke aanvraag indient voor verschillende onderwijsinstellingen op zijn grondgebied. Deze financiering gaat altijd naar het lokaal bestuur.
     
  • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: 45 euro per leerling per dag. Wanneer het lokaal bestuur een regierol opneemt, wordt deze subsidie eveneens uitbetaald aan het lokaal bestuur. Op basis van onderlinge afspraken en het respectievelijk aandeel in de gemaakte kosten voor de organisatie van de zomerscholen, verdeelt het lokaal bestuur de subsidie over de onderwijsinstellingen die die zomerscholen organiseren.

Een onderwijsinstelling of lokaal bestuur dat 1 of meerdere zomerscholen wil organiseren kan een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met 30 mei 2021.

Raadpleeg de projectoproep en detailinfo op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.

Op zomerscholen.vlaanderen vind je alle nuttige informatie, inspiratie en opleidingen voor zowel organisatoren, coördinatoren als lesgevers en begeleiders van zomerscholen.